Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Beiskolázási tájékoztató a 2017-2018. tanévre

Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018. tanévre

 

 

Iskolai nyílt napunk helye és ideje az érdeklődő diákok és szüleik számára:
2016. november 23. szerda, 9.00-től a gimnázium hősök úti épületében

 

2017. ŐSZÉN INDÍTANDÓ GIMNÁZIUMI OSZTÁLYAINK

 tagozatkód
 megnevezés
 főbb jellemzők
1000
EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELVI OSZTÁLY ANGOL ÉS NÉMET NYELVVEL, NÉGY ÉVFOLYAMMAL
-négy éven keresztül kiemelt óraszámban oktatott idegen nyelvek (első nyelv esetében: heti 5 tanóra)
-középfokú nyelvvizs
ga, közép-/emelt szintű érettségi vizsga megszerzésének lehetősége a tanulmányok alatt
-magasabb óraszám matematikából
-emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások az utolsó két évfolyamon
2000

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI OSZTÁLY BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK, VAGY UTAZÁS ÉS TURIZMUS VÁLASZTHATÓ TÁRGYAKKAL, NÉGY ÉVFOLYAMMAL

-az első két évben általános tantervű gimnáziumi oktatás magasabb óraszámban tanított idegen nyelvvel és matematikával
-11. évfolyamtól választható tantárgy a belügyi rendészeti ismeretek, vagy az utazás és turizmus
-a választott iránynak megfelelő tárgyak valamelyikéből érettségi vizsga is tehető, mely a szakirányú továbbtanulásnál előnyt ad
-az utazás és turizmus szakirány sikeres teljesítése esetén munkavállalásra jogosító Europass oklevél is szerezhető az érettségi bizonyítvány mellé
-a rendészeti irányt választók négy éven át iskolai edzőtermünkben sajátíthatják el az önvédelmi ismeretek alapjait
-a szakosodás nem kötelező, azaz az itt tanulók maradhatnak az általános érettségi irányon is
3000 SPORTOSZTÁLY NÉGY ÉVFOLYAMMAL
-a tanulók a gimnázium négy éve alatt kellő felkészítést kapnak a testnevelés elméletéből és gyakorlatából: ez alapozza meg egyrészt az eredményes sportegyesületi munkát, másrészt felkészít a tantárgy érettségi követelményeinek teljesítésére akár emelt szinten is
-iskolánk szoros együttműködése a helyi egyesületekkel azt célozza, hogy tanulóink minél eredményesebben építhessék fel egyéni sportkarrierjüket
-a sportolás mellett a tanuló bekapcsolódhat valamely más tantárgyat érintő tehetséggondozásba is, így nyitva az út a nem testneveléshez kapcsolódó karriercélok (pl. emelt szintű felkészítés és érettségi, nyelvvizsga) felé is
-ebbe az osztályba felvételi vizsgát követően lehet bekerülni: lásd a felvételi eljárás szabályainál!

Érdeklődni lehet: 66/386-046, Szabadka Marianna igazgatóhelyettesnél, vagy a gimnazium@szentgellert.hu címen

 

MINDEN OSZTÁLYUNKBAN BIZTOSÍTJUK:
-a magasabb óraszámot az idegen nyelvek elsajátításához csoportbontás mellett,
-a korszerű informatika oktatás feltételeit a nagyobb létszámú osztályok esetében csoportbontás mellett,
-♦: az utolsó két évben intenzív formában készítjük fel a sikeres érettségire azon tanulóinkat, akik határozott tervekkel rendelkeznek például matematikából, biológiából, földrajzból, fizikából, kémiából, utazás és turizmusból, testnevelésből, magyar nyelv és irodalomból, német és angol nyelvből, történelemből, mozgókép és médiaismeretből, stb.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS SZABÁLYAI:
-a hozzánk felvételizők részére a sportosztály kivételével felvételi vizsgát nem szervezünk
-a jelentkező diákokat tanulmányi eredményük* alapján rangsoroljuk; a bekerüléshez elvárt a legalább 3,0, az emelt óraszámú idegen nyelvi osztály esetében a minimum 3,5-es tanulmányi átlag
-sportosztályba jelentkezők esetében a megfelelő tanulmányi átlag* (3,0) megléte mellett elvárt a sportegészségügyi vizsgálaton és az intézményünk által tavasszal (2017. márciusában) megszervezett fizikai képességfelmérő vizsgálaton való megfelelés is
X: Fontos információ: tanulmányi átlageredmény számításakor a hozzánk jelentkező tanulók 5-7. évfolyamon szerzett év végi, valamint a 8. évfolyamon szerzett félévi tantárgyi osztályzataiból számított átlagát vesszük alapul.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
-az egyes osztálytípusok úgy teremtenek lehetőséget a megfelelő tantárgy(ak) anyagában való elmélyülésre, hogy közben bármelyik osztályból valamennyi fontosabb irányba biztosítjuk az eredményes továbbtanulás lehetőségét
-érdeklődő diákjaink számára valamennyi osztály esetén biztosított, hogy a 11. és a 12. évfolyamon emelt szinten egy, esetleg két általuk választott tantárgyból mélyebb ismereteket szerezhessenek érettségit követő egyéni céljaik megvalósítása érdekében
-fontos intézményi cél a katolikus, valamint általános emberi értékek közvetítése tanulóink felé tanítási és ünnepnapokon egyaránt
-tanulóink részére a hitoktatást órarendbe építve szervezzük, ahol az alábbiak közül választhat a beiratkozó: római katolikus, református, vagy evangélikus felekezeti hittan óra
-sajátos nevelési igényű tanulók külön ellátása gimnáziumi osztályainkban nem biztosított
-kollégiumi elhelyezés egyéni egyezetés alapján igényelhető: érdeklődni/egyeztetni az alábbi telefonszámon munkaidőben lehet: 66/386-046

...

Utoljára módosítva: 2017. 01. 03. 08:52