Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Felvételi tájékoztató

 


>> Rendkívüli felvételi eljárás a 2019/2020. tanévre! <<


 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója
a 2019/2020. tanévre


Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Az iskola OM-azonosítója: 028300
A gimnáziumi telephely címe: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. (tel.: 66/386-046)

 

Elérhetőségeink:
-e-mail cím: gimnazium@szentgellert.hu
-beiskolázási ügyek felelőse: Szabadka Marianna, igazgatóhelyettes (tel.: 66/386-046)       

Az iskolai nyílt nap rendezvénye az érdeklődő általános iskolás (hetedikes, nyolcadikos) tanulók és szüleik számára:
2018. november 21. szerda 08:10-tól
a gyomai gimnázium Hősök úti épületében

 

 

Oktatási kínálatunkról általában   Beiskolázási tájékoztató kisfilm
Iskolánk a változó igényeknek megfelelően alakítja az oktatási kínálatát annak érdekében, hogy a hozzánk jelentkezett tanulók megfelelő tudást szerezhessenek, majd sikeres nyelvvizsgájukat, érettségi vizsgájukat követően megvalósíthassák továbbtanulási céljaikat a közép- vagy felsőfokú szakképzésben, vagy a felsőoktatásban. A hatékonyság érdekében kiemelten kezeljük azokat a területeket, amelyek iránt a hozzánk jelentkező diákok középiskolai tanulmányaik során leginkább érdeklődnek: az idegen nyelvek, a természettudományos tantárgyak (pl. biológia, fizika), továbbá testnevelés, a matematika, az informatika, az utazás és turizmus, valamint más tantárgyak fontosságát, „keresettségét” figyelembe véve több különféle tantervű gimnáziumi osztályt indítunk. Bármelyik osztályunkban tanuló diáknak lehetősége van a közép- vagy az emelt szintű érettségire felkészítő órák igénybe vételére annak érdekében, hogy – elmélyítve ismereteit – elképzeléseinek megfelelő irányban tanulhasson tovább érettségi bizonyítványának megszerzését követően legyen szó egy adott felsőoktatási szakról, egy sikeres érettségire épülő OKJ-s képzésről, vagy más egyéni karriercélról.              

 

Minden osztályunkban biztosítjuk:
     •    a magasabb óraszámot az idegen nyelvek elsajátításához csoportbontás mellett megcélozva a nyelvvizsgát jelentő tudást
     •    a korszerű informatika oktatás feltételeit a nagyobb osztályok esetében csoportbontás mellett,
     •    az utolsó két évfolyamon külön szervezett érettségi felkészítő órákon készítjük fel a sikeres érettségire közép- és emelt szinten azon tanulóinkat, akik határozott tervekkel rendelkeznek (elegendő jelentkező esetén) matematikából, német és angol nyelvből, testnevelésből, utazás és turizmusból, biológiából, földrajzból, fizikából, kémiából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, mozgókép és médiából, stb.
     •    intézményünk fontos célja a katolikus és az általános emberi értékek közvetítése tanítási és ünnepnapokon egyaránt
     •    a hitoktatást órarendbe építve szervezzük, a beiratkozáskor az alábbi felekezetek közül választ a tanuló:
          - római katolikus
          - református
          - evangélikus hittan

     •    Fontos továbbá:
          - SNI-s tanulók ellátása gimnáziumunkban nem biztosított
          - kollégiumi elhelyezés  egyéni egyeztetés alapján igényelhető; érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 66/386-046


 

 

2019. ŐSZÉN INDÍTANDÓ NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYAINK

Gimnáziumi telephely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

 

                                                                                                                               
4 ÉVFOLYAMOS, ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK:


Tagozatkód: 1000


Emelt óraszámú idegen nyelvi
osztály német vagy angol
nyelvvel

Tanulóink négy éven át jelentős (heti 5 × 45 perc) óraszámban tanulják az első idegen nyelvet (angol, vagy német nyelv). Gimnáziumunkban rendszeres, aktív tanulás mellett elérhetik a középfokú nyelvvizsga letételéhez szükséges tudásszintet akár mindkét idegen nyelvből, gyakran már az érettségit megelőző évben is. Az itt zajló oktatás lehetővéteszi a közép-/emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítését is, ami egyben ingyenesen megszerezhető középfokú nyelvvizsgát is adhat. Az idegennyelvismeret mellett a tanulók további egy, vagy két tárgyból emelt/közép szintű felkészítést kaphatnak az I. fejezetben megírtak szerint.


 

Tagozatkód: 2000

 

Általános tantervű gimnáziumi osztály
belügyi rendészeti ismeretek vagy
utazás és turizmus választható tárgyakkal

Ebben az osztályban a diákok az első két évben általános tantervű gimnáziumi oktatásban részesülnek magasabb óraszámú matematikaés idegen nyelv oktatással (heti 4-4 óra); ezen túlmenően a 11. és a 12. évfolyam során választásuknak megfelelően megismerkedhetnek a belügyi és rendvédelmi szervek munkájával – felvehető a belügyi rendészeti ismeretek tárgy –, vagy az idegenforgalom világával – felvehető az utazás és turizmus (U&T) tárgy –, sőt ezen tantárgyak valamelyikéből akár érettségi vizsgát is tehetnek. A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett érettségi vizsga a szakirányú továbbtanulásnál pontelőnyt jelenthet. Az utazás és turizmus tárgyat választók az utolsó tanév végén Europass oklevelet kapnak, amit a munkaerőpiacon kamatoztathatnak akár külföldön is, főként a megfelelő idegen nyelv tudással kombinálva. A rendészet iránt érdeklődők négy éven át a mindennapos testnevelésrészeként sajátíthatják el az önvédelmi ismeretek alapjait. Sem a belügyi rendészetiismeretek, sem pedig az utazás és turizmus irány választása nem kötelező a 2000 kód megjelölése esetében. A tanulók egy, vagy két tárgyból közép/emelt szintű felkészítéstkaphatnak az I. fejezetben megírtak szerint.


 

 

 

4 ÉVFOLYAMOS, TESTNEVELÉS TANULMÁNYI TERÜLETEN MEGHIRDETETT GIMNÁZIUMI OSZTÁLY:

 

Tagozatkód: 3000

 

Köznevelési típusú sportiskolai osztály
„Sportosztály”


 Az ide jelentkező tanulók gimnáziumi tanulmányaik részeként a többi közismeretitárgyórái mellett alapos felkészítésben részesülnek a testnevelés elméletéből és gyakorlatából: számukra sportelmélet, sporttörténet, sportpszichológia, stb.témáibanszervezünk órákat. Iskolánkban a helyi egyesületekkel együttműködve megfelelőalapozást biztosítunk a sportosztályban tanulók sportági felkészítéshez. A felvétel feltétele hogy a tanuló egyesületi tagsággal rendelkezzék, mely versenyzést célzó rendszeres sporttevékenységet is magában foglal, továbbá feleljen meg a kötelező sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálaton(bővebben a www.szentgellert.hu oldalon). A nálunk tanulók a heti öt testnevelés órából kettőt saját egyesületük edzésein teljesítenek. A sportosztály célja a hozzánkjelentkezők sportkarrierjének felépítése úgy, hogy sikeresek legyenek az érettségiutáni céljaik elérésében akár testnevelésről/sportról, akár más területről (tantárgyról) van szó: a közép/emelt szintű felkészítés a I. fejezetben felsorolt egy-két tárgyból ebben az osztályban is választható.


Középiskolai félvételi tájékoztatók a 2018/2019. tanévre (prospektusok)

Felvételi tájékoztató

  

Felvételi tájékoztató

  

Sportosztály tájékoztató

  

Sportosztály tájékoztató

 


>> Rendkívüli felvételi eljárás a 2019/2020. tanévre! <<


 


A FELVÉTELI ELJÁRÁS SZABÁLYAI


Iskolánkban nincs felvételi vizsga, a jelentkező tanulók felvétele a tanulmányi eredményeik alapján, rangsorolást követően történik: a 1000 kódszámú osztályunkba jelentkezőktől elvárt a legalább erős közepes (3,5), a 2000-es és a 3000-es tagozatkódú osztályainkba jelentkezőktől pedig a minimum közepes (3,0) tanulmányi átlag. Az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesíthetjük azt, aki
 

  •  korábbi tanulmányai során kiemelkedő versenyeredményt ért el
  • aki az általános iskolai szakaszban is iskolánk tanulója volt
  • akinek a testvére iskolánk tanulója.


A sportosztályba jelentkezők esetében a szükséges tanulmányi átlag (3,0) megléte mellett elvárt a sportegészségügyi vizsgálaton és az intézményünk által
2019. március 4.-én (Hétfő) 13:00 -tól  megszervezett fizikai képességfelmérő vizsgálaton való megfelelés is (bővebben lásd a honlapunkon: www.szentgellert.hu)

Fontos információ: tanulmányi átlageredmény számításakor a hozzánk jelentkező tanulók 5-7. évfolyamon szerzett év végi, valamint a 8. évfolyamon szerzett félévi osztályzatait vesszük alapul (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz, természetismeret, informatika tantárgyak, sportosztály esetén a felsoroltak mellett testnevelés tárgy).

 

 

 

MIÉRT ÉRDEMES GIMNÁZIUMUNKAT VÁLASZTANI?

Tanulás:
• irányt mutatunk tanulóink számára, ha tenni akarnak a jövőjükért, ha karriercéljaik vannak: bejutás a felsőoktatásba/érettségire épülő szakképzésbe, nyelvvizsga
• a gimnáziumi oktatás nem kötelez el, azaz a gondolkodás éveit nyújtja azon diákok számára, akik az érettségit követő céljaik tekintetében még nem döntöttek
• az utazás és turizmus tantárgy követelményeinek teljesítésével az EU-ban munkavállalásra jogosító, Europass bizonyítvány szerezhető az érettségi bizonyítvány mellé: piacképes nyelvtudással (pl. német nyelv) munkavállalásánál kiváló esélyt ad

Szabadidő, sport:
• a kötelező tanítási órákon túl diákjaink sokféle tevékenység között választhatnak, pl. diákönkormányzati munka, diáksportkör, szakkörök (pl. olasz nyelvi szakkör), tanulmányi versenyek, tanulói projektek (pl. eTwinning), kulturális/szórakoztató rendezvények, sulirádió, stb.
• a „Szent Gellért Gimiben” mindig történik valami: sportesemények (pl. diákolimpiai versenyek, osztálybajnokságok), fecskeavató ünnepség, diákpolgármester választás, szalagavató bál, ballagás, egyesületi bál, diákönkormányzatunk rendezvényei (pl. Diákbál, DÖK-nap), kirándulások, stb.
• a mindennapos testnevelés részeként heti két órában beszámítjuk valamennyi versenyző tanulónk sportegyesületi edzéseit

• településünk lakójaként a hozzánk beiratkozóknak nem kell választania az időrabló mindennapos utazás és a korábban már kialakított hetirend (edzésterv) megtartása között
• az iskolai diáksportkör tagjaként diákjaink kézilabda, labdarúgás ágakban sportolhatnak (igény szerint egyéb sportágakban is szervezünk foglalkozásokat)
• tanulóink példaképekre találhatnak jelenlegi és volt tanítványaink személyében, például Tótka Sándor kajakos kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, Riói olimpiai 4. helyezett, Szujó Zoltán sportriporter és mások.


 

Értékek és élmények a mindennapokban


MIÉRT A SZENT GELLÉRT GIMI?

   ⇒    gyomaendrődiként nem kell korán kelned, ingáznod, vagy egy nagy kollégium kötött napirendje szerint élned
   ⇒    tovább sportolhatsz korábbi egyesületedben
   ⇒    egy családias légkörű közösség tagja lehetsz
   ⇒    megfelelően felkészülhetsz felsőfokú tanulmányaidra vagy egy érettségire épülő szakma tanulására
   ⇒    céljaidért közösen dolgozunk: fontos a jól sikerült érettségi, a legalább középfokú nyelvvizsga
   ⇒    felismerjük, fejlesztjük és gondozzuk a tehetségedet
   ⇒    több mint 60 éve értéket teremtünk Gyomaendrődön

 

Miért jó döntés a Szent Gellért Katolikus Gimnázium?Egykori diákjaink sokasága mondhatja el magáról, hogy a „gyomai gimi” elvégzése volt saját sikeres életpályájuk egyik első lépcsőfoka.

Büszkeségeink:

SZUJÓ ZOLTÁN, sportriporter
TOLDI BALÁZS, Gyomaendrőd polgármestere
TÓTKA SÁNDOR, olimpikon (kajak, 2016)

Látogass meg minket:

Nyílt nap, 2018. november 21.

Várunk!


Tapasztald meg saját magad az igazi gyomai gimis hangulatot!

Utoljára módosítva: 2019. 04. 24. 16:08