Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Gimnázium

Felvételi tájékoztató


 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója
a 2021/2022. tanévre


Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Az iskola OM-azonosítója: 028300
A gimnáziumi telephely címe: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. (tel.: 66/386-046)

 

Elérhetőségeink:
- intézményi honlap: www.szentgellert.hu
- intézményünk Facebook oldala: https://www.facebook.com/szentgellert2

- e-mail cím:  gimnazium@szentgellert.hu
- beiskolázási ügyek felelőse: Szabadka Marianna, igazgatóhelyettes (tel.: 66/386-046)

 

Az iskolai nyílt nap rendezvénye az érdeklődő általános iskolás (hetedikes, nyolcadikos) tanulók és szüleik számára:

2020. november 18. szerda délelőtt

Rendezvényünk részleteit, látogathatóságát az intézmény honlapján tesszük közzé.


Diákklub a gimiben Önvédelmi ismeretek alapjainak tanulása a tornaszobában
Diákklub a gimiben Önvédelmi ismeretek alapjainak tanulása
  a tornaszobában

I. Oktatási kínálatunkról általában

 

Iskolánk a változó igényeknek megfelelően alakítja az oktatási kínálatát annak érdekében, hogy a hozzánk jelentkezett tanulók megfelelő tudást szerezhessenek, majd sikeres letett nyelvvizsgájukat, érettségi vizsgájukat követően megvalósíthassák továbbtanulási céljaikat a közép- vagy felsőfokú szakképzésben, vagy a felsőoktatásban. A hatékonyság érdekében kiemelten kezeljük azokat a területeket, amelyek iránt a hozzánk jelentkező diákok középiskolai tanulmányaik során leginkább érdeklődnek: az idegen nyelvek, a természettudományos tantárgyak (pl. biológia, fizika), továbbá testnevelés, a matematika, az informatika, az utazás és turizmus, történelem, valamint más tantárgyak fontosságát, „keresettségét” figyelembe véve több különféle tantervű gimnáziumi osztályt indítunk. Bármelyik osztályunkban tanuló diáknak lehetősége van a közép- vagy az emelt szintű érettségire felkészítő órák igénybe vételére annak érdekében, hogy – elmélyítve ismereteit – elképzeléseinek megfelelő irányban tanulhasson tovább érettségi bizonyítványának megszerzését követően legyen szó egy adott felsőoktatási szakról, egy sikeres érettségire épülő szakma tanulásáról, vagy más egyéni karriercélról.

Minden osztályunkban biztosítjuk:

 • a magasabb óraszámot az idegen nyelvek elsajátításához csoportbontás mellett megcélozva a nyelvvizsgát jelentő tudást
 • a korszerű informatika oktatás feltételeit,
 • az utolsó két évfolyamon külön szervezett érettségi felkészítő órákon készítjük fel a sikeres érettségire közép- és emelt szinten azon tanulóinkat, akik határozott tervekkel rendelkeznek (elegendő jelentkező esetén) matematikából, német és angol nyelvből, testnevelésből, utazás és turizmusból, biológiából, földrajzból, fizikából, kémiából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, mozgókép és médiából, stb.
 • intézményünk fontos célja a katolikus és az általános emberi értékek közvetítése tanítási és ünnepnapokon egyaránt
 • a hitoktatást órarendbe építve szervezzük, a beiratkozáskor az alábbi felekezetek közül választ a tanuló:

-római katolikus

-református

-evangélikus hittan

 • Fontos továbbá:
 • SNI-s tanulók ellátása gimnáziumunkban nem biztosított
 • kollégiumi elhelyezés egyéni egyeztetés alapján igényelhető; érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 66/386-046

Tanítási óra a 9A osztályban Frolyó Karolina és Rudner Anett tanárnő
Tanítási óra a 9A osztályban Történelem verseny országos döntőjében:
  Frolyó Karolina és Rudner Anett tanárnő

II. Indítandó osztályaink

 

Gimnáziumi telephely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

 

Négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi osztályok (1000-2000 kódszámmal)

 

Tagozatkód: 1000

Emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (német, vagy angol nyelv)

Tanulóink négy éven át magas (heti 5 × 45 perc) óraszámban tanulják az első idegen nyelvet (angol, vagy német nyelv). Gimnáziumunkban rendszeres, aktív tanulás mellett elérhetik a középfokú nyelvvizsga letételéhez szükséges tudásszintet akár mindkét idegen nyelvből, gyakran már az érettségit megelőző évben is. Az itt zajló oktatás lehetővé teszi a közép-/emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítését is, ami egyben ingyenesen megszerezhető középfokú nyelvvizsgát is adhat. Az idegen nyelvismeret mellett a tanulók további egy, vagy két tárgyból emelt/közép szintű felkészítést kaphatnak az I. fejezetben megírtak szerint.

 

Tagozatkód: 2000

Általános tantervű gimnáziumi osztály belügyi rendészeti ismeretek vagy utazás és turizmus választható tantárggyal

Ebben az osztályban a diákok az első két évben általános tantervű gimnáziumi oktatásban részesülnek több gyakorlási lehetőséggel matematika és idegen nyelv tantárgyakból (heti 4-4 óra); ezen túlmenően a 11. és a 12. évfolyam során választásuknak megfelelően megismerkedhetnek a belügyi és rendvédelmi szervek munkájával – felvehető a belügyi rendészeti ismeretek tárgy –, vagy az idegenforgalom világával – felvehető az utazás és turizmus (U&T) tárgy –, sőt ezen tantárgyak valamelyikéből akár érettségi vizsgát is tehetnek. A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett érettségi vizsga a szakirányú továbbtanulásnál pontelőnyt jelenthet. Az utazás és turizmus tárgyat választók az utolsó tanév végén Europass oklevelet kapnak, amit a munkaerőpiacon kamatoztathatnak akár külföldön is, főként a megfelelő idegen nyelvtudással kombinálva. A rendészet iránt érdeklődők négy éven át a mindennapos testnevelés részeként sajátíthatják el az önvédelmi ismeretek alapjait. Sem a belügyi rendészeti ismeretek, sem pedig az utazás és turizmus irány választása nem kötelező a 2000 kód megjelölése esetében. A tanulók egy, vagy két tárgyból közép/emelt szintű felkészítést kaphatnak az I. fejezetben megírtak szerint.

 

Négy évfolyamos, testnevelés tanulmányi területen meghirdetett gimnáziumi osztály

 

Tagozatkód: 3000

Köznevelési típusú sportiskolai osztály, „Sportosztály”

Az ide jelentkező tanulók gimnáziumi tanulmányaik részeként a többi közismereti tárgy órái mellett alapos felkészítésben részesülnek a testnevelés elméletéből és gyakorlatából: számukra sportelmélet, sporttörténet, sportpszichológia, stb. témáiban szervezünk órákat. Iskolánkban a környékbeli egyesületekkel együttműködve megfelelő alapozást biztosítunk a sportosztályban tanulók sportági felkészítéshez. A felvétel feltétele hogy a tanuló egyesületi tagsággal rendelkezzék, mely versenyzést célzó rendszeres sporttevékenységet is magában foglal, továbbá feleljen meg a kötelező sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálatunkon (bővebben a www.szentgellert.hu oldalon). A nálunk tanulók a heti öt testnevelés órából kettőt saját egyesületük edzésein teljesítenek. A sportosztály célja a hozzánk jelentkezők sportkarrierjének felépítése úgy, hogy sikeresek legyenek az érettségi utáni céljaik elérésében akár testnevelésről/sportról, akár más területről (tantárgyról) van szó: a közép/emelt szintű felkészítés a I. fejezetben felsorolt két tárgyból ebben az osztályban is választható.


A birkenaui látogatás végén A királyi várban A zakopanei kilátónál
Lengyelországi kirándulásunk: Lengyelországi kirándulásunk: Lengyelországi kirándulásunk:
A birkenaui látogatás végén A királyi várban A zakopanei kilátónál

III. A felvételi eljárás szabályai

 

Iskolánkban nincs felvételi vizsga, a jelentkező tanulók felvétele a tanulmányi eredményeik alapján, rangsorolást követően történik: az 1000 kódszámú osztályunkba jelentkezőktől elvárt a legalább erős közepes (3,5), a 2000-es és a 3000-es tagozatkódú osztályainkba jelentkezőktől pedig a minimum közepes (3,0) tanulmányi átlag. Az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesíthetjük azt, aki

 • korábbi tanulmányai során kiemelkedő versenyeredményt ért el
 • aki az általános iskolai szakaszban is iskolánk tanulója volt
 • akinek a testvére iskolánk tanulója.

A sportosztályba jelentkezők esetében a szükséges tanulmányi átlag (3,0) megléte mellett elvárt a sportegészségügyi vizsgálaton és az intézményünk által tavasszal (2021. tavaszán) megszervezett fizikai képességfelmérő vizsgálaton való megfelelés is (bővebben lásd a honlapunkon: www.szentgellert.hu)

Fontos információ: tanulmányi átlageredmény számításakor a hozzánk jelentkező tanulók 5-7. évfolyamon szerzett év végi, valamint a 8. évfolyamon szerzett félévi osztályzatait vesszük alapul (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz, természetismeret, informatika tantárgyak, sportosztály esetén a felsoroltak mellett testnevelés tárgy).

Gimnáziumi ballagás 2020 Gimnáziumi ballagás 2020 Gimnáziumi ballagás 2020
Gimnáziumi ballagás 2020 Gimnáziumi ballagás 2020 Gimnáziumi ballagás 2020

IV. Miért érdemes gimnáziumunkat választani?

 

Tanulás:

• irányt mutatunk tanulóink számára, ha tenni akarnak a jövőjükért, ha karriercéljaik vannak: bejutás a felsőoktatásba/érettségire épülő szakképzésbe, nyelvvizsga

• a gimnáziumi oktatás nem kötelez el, azaz a gondolkodás éveit nyújtja azon diákok számára, akik az érettségit követő céljaik tekintetében még nem döntöttek

• az utazás és turizmus tantárgy követelményeinek teljesítésével az EU-ban munkavállalásra jogosító, Europass bizonyítvány szerezhető az érettségi bizonyítvány mellé: piacképes nyelvtudással munkavállaláskor kiváló esélyt ad

Szabadidő, sport:

• a kötelező tanítási órákon túl diákjaink sokféle tevékenység között választhatnak, pl. diákönkormányzati munka, diáksportkör, szakkörök (pl. dráma szakkör), tanulmányi versenyek, tanulói projektek (pl. eTwinning, Határtalanul!), kulturális/szórakoztató rendezvények, stb.

• a „Szent Gellért Gimiben” mindig történik valami: sportesemények (pl. diákolimpiai versenyek, osztálybajnokságok), fecskeavató ünnepség, diákpolgármester választás, szalagavató bál, ballagás, egyesületi bál, diákönkormányzatunk rendezvényei (pl. Diákbál, DÖK-nap), kirándulások, pályázati események, stb.

• a mindennapos testnevelés részeként heti két órában beszámítjuk valamennyi versenyző tanulónk sportegyesületi edzéseit

• településünk lakójaként a hozzánk beiratkozóknak nem kell választania az időrabló mindennapos utazás és a korábban már kialakított hetirend (edzésterv) megtartása között

• az iskolai diáksportkör tagjaként diákjaink labdarúgás, röplabda ágakban sportolhatnak (igény szerint egyéb sportágakban is szervezünk foglalkozásokat)

• tanulóink példaképekre találhatnak jelenlegi és volt tanítványaink személyében, például Tótka Sándor kajakos kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, Riói olimpiai 4. helyezett, Szujó Zoltán sportriporter és sokan mások.


Középiskolai félvételi tájékoztatók a 2021/2022. tanévre (prospektusok)

   


MIÉRT A SZENT GELLÉRT GIMI?
   ⇒    gyomaendrődiként nem kell korán kelned, ingáznod, vagy egy nagy kollégium kötött napirendje szerint élned
   ⇒    tovább sportolhatsz korábbi egyesületedben
   ⇒    egy családias légkörű közösség tagja lehetsz
   ⇒    megfelelően felkészülhetsz felsőfokú tanulmányaidra vagy egy érettségire épülő szakma tanulására
   ⇒    céljaidért közösen dolgozunk: fontos a jól sikerült érettségi, a legalább középfokú nyelvvizsga
   ⇒    felismerjük, fejlesztjük és gondozzuk a tehetségedet
   ⇒    több mint 60 éve értéket teremtünk Gyomaendrődön


 

Utoljára módosítva: 2020. 11. 22.09:16