Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Hírek

Hulladékgyűjtési hétvége

2018. március 10-én munkanap áthelyezés miatt, szombaton is jöttek diákjaink iskolába. Míg az általános iskolában a diákok hulladékgyűjtéssel foglalkoztak, addig a gimiben a tanítási órák mellett az egész tanévben eddig szelektíven gyűjtött hulladékokat (műanyag flakonok, fémdobozok) készítették elő diákjaink az elszállításhoz, valamint segítettek a könyvtár elavult könyveinek kipakolásában is.

Hulladékgyűjtési hétvége

 

Hulladékgyűjtési hétvége

 

Hulladékgyűjtési hétvége

 

Hulladékgyűjtési hétvége


 

Utoljára módosítva: 2018. 03. 19.11:23

Témahét a gimiben

Hogyan spóroljunk, oldjuk meg mindennapi pénzügyeinket? Ez volt a múlt heti témahetünk programja, mellyel hiánypótló és rendhagyó rendezvényt valósítottunk meg március első hetében.
             
Témahét a gimiben   Témahét a gimiben   A tanulók pénzügyi ismereteit bővítette a rendezvény azon az elven, hogy „Abból tanulsz meg legtöbbet, amit magad csinálsz.” Tanáraink a legkülönbözőbb feladatokkal készültek, és minden osztály részt vett a változatos feladatok megoldásában, melyek utánajárást, számolást, internetes keresgélést igényeltek. A családi költségvetéstől a készpénzkímélő megoldásokon, hitelfelvételi lehetőségeken és állami támogatások igénylésének módján keresztül a diákmunka vállalásáig nagyon széles volt a feladatok tárháza, amelyek megoldásához a folyosói szabad falfelületeken olvasnivalót, tájékoztató anyagot találtak a diákok.
             

Az osztályfőnöki órákon tőzsdejáték színesítette a programot, amelyen a tanulók alkalmazhatták a megszerzett tudást és licitálhattak is. A hét során az osztályok teljesítményét pontokkal értékelték, aminek összegzésére a hét végén került sor. Az egyesített pontszámok alapján győztesként a 11. B osztály került ki, további dobogós helyekre a 11.A és 9.B osztályok kerültek. Reméljük azonban, hogy a jó hangulatban lezajlott eseménynek mindannyian nyertesei lettek, mert ráirányította a tanulók figyelmét a pénzügyek fontosságára és a későbbiekben tudatosabban bánnak majd pénzeszközükkel.

  Témahét a gimiben   Témahét a gimiben

 

Utoljára módosítva: 2018. 03. 19.11:15

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

Minden év február 25-én tartják a Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját. Mivel ebben a tanévben ez vasárnapra esett, ezért február 26-án tartottuk iskolánkban a megemlékező műsort.
Tóth Ferenc intézményvezető bevezető mondatai után a diákok műsora következett (felkészítő tanáruk Malatinszky Zita tanárnő). A megemlékezés során a szereplők (Hanyecz Ivett, Panyik Szabolcs, Szmolnik Alexa, Tóth Dominik) kiemelték ennek a napnak a jelentőségét. Említésre került a vétlen áldozatok sorsa, élete. Utaltak arra, hogyan változtatta meg a diktatúrában élők gondolkodását, lelki nyugalmát az adott rendszer.

A szereplők kihangsúlyozták, hogy mindenki valamilyen formában áldozata volt a kommunista diktatúráknak, mivel sokféle módon fejtette ki hatását. Megfojtotta a gondolatok szabadságát, félelmet keltett az emberekben, vagy épp a továbbtanulás lehetőségétől fosztotta meg a fiatalokat. De említésre került a diktatúrának a tragikusabb következménye is, az internáló- a kitelepítő- és munkatáborokba való elhurcolás, a sok vétlen áldozat testi, lelki megnyomorítása, halála, a hazából való elmenekülése.

Mindezek ellenére a gondolatok, a vélemények szabadságát nem tudta a kommunista diktatúra sem megtörni, hiszen titokban, szájról-szájra terjedtek a rendszert bíráló versek, megjelentek a szamizdat kiadványok. Ezek közül is idéztek néhányat tanulóink. Elhangzott részlet Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról verséből, de Faludy György és Márai Sándor gondolatait is felidézték a szereplők.
A megemlékezés befejezéseként mécseseket gyújtottak tanulóink az áldozatok emlékére.

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja    Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja    Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
   Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja    Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja


Köszönjük a hangosítást Bíró Gyulának és Nyíri Gyulának.

 

Utoljára módosítva: 2018. 02. 28.13:41

Szalagavató 2018.

A 2017/18-as tanév első félévében végzőseinek életében a legfontosabb esemény a szalagavató ünnepség volt Diákjaink és felkészítőik már hónapokkal ezelőtt elkezdték a készülődést a nagy eseményre, melyet 2018. január 19-én a városi Varga Lajos Sportcsarnokban rendeztünk meg.

A végzősök bevonulásával kezdődött az ünnepség. A 12. évfolyamos diákokat osztályfőnökeik (Salyné Buza Hajnalka 12.A és Lakatos Tibor 12.B) vezették be. Az ünnepi beszédeket követően feltűzésre kerültek azok a szalagok, melyek jelzik a végzősök számára, hogy lassan, de megváltoztathatatlanul közeledik a középiskolás tanulmányok vége, közeledik a nagy megmérettetés időszaka. Még élvezhetik egy kis ideig a diákélet szépségeit, de hamarosan „kirepülnek az egykori kisfecskék” és elhagyják intézményünket.

Szalagavató 2018    Szalagavató 2018    Szalagavató 2018


Az ünnepi műsort követően a végzősök bemutatták táncaikat. A 12. B osztály tánca a Vasálarcos címet kapta, a 12. A osztály Swing koreográfiát adott elő.

A szülőkön és hozzátartozókon kívül a rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a Járási Hivatal, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselői, valamint a társintézmények vezetői, képviselői. De hagyományainkhoz hűen intézményünk aktív és nyugalmazott vezetői, tanárai, munkatársai is jelen voltak a 44 végzős tanulót ünneplő rendezvényen.

Szalagavató 2018    Szalagavató 2018    Szalagavató 2018

 

További képek Szalagavató ünnepségről itt

Tóth Zoltán által készítet videófelvétel a szalagavató ünnepségről:


Minden kedves jelenlévőnek köszönjük, hogy megtisztelték végzős tanulóinkat. Köszönjük a felkészítő tanároknak, osztályfőnököknek és a szervező osztályok tanulóinak,
hogy ebben a tanévben is színvonalasan, hagyományainkhoz hűen megrendezték ezt a szép ünnepséget.

Külön köszönjök a hangosítást Bíró Gyulának, Neibort Tibornak és Nyíri Gyulának, valamint Kéri Milkósnak a fénytechnikát.

 

 

Utoljára módosítva: 2018. 02. 28.13:11

Házszentelés a gimiben

„A házszentelés, házáldás (lat. benedictio domorum): lakóház, lakás megáldása. Vízkereszt (jan. 6.) napján, ill. hetében a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) krétával fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 18. Más értelmezés szerint a 3 betű a lat. áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat ('Krisztus áldja meg e házat'). Végeznek ugyanilyen módon házszentelést a lakás fölújítása v. a ház fölépülése után is. - A népi hagyomány a házszentelésnek gonoszűző jelleget tulajdonít. Régebben a házszentelés egyúttal a hívők lajstromba szedésének napja is volt.”

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/H/házszentelés.html)

Az új év első tanítási napján, 2018. január 03-án iskolánkban is házszentelést tartottunk. Ebből az alkalomból Papp Tibor református lelkész egy zsoltárt olvasott fel, míg Czank Gábor katolikus lelkész úr a házszentelés szokásáról beszélt tanulóinknak. Ezt követően Gábor atya szenteltvízzel megáldotta az osztálytermeket és azokat a helyiségeket, ahol a dolgozók a legtöbbet tartózkodnak.

Házszentelés a gimiben    Házszentelés a gimiben    Házszentelés a gimiben    Házszentelés a gimiben

 

 

Utoljára módosítva: 2018. 01. 29.12:12

Karácsonyi ünnepség

2017. december 15-én hagyományainknak megfelelően a tanítási órákat követően karácsonyi ünnepséget tartottunk. Az ünnepségre több héten keresztül készültek a jelenlegi 9. évfolyamos osztályok tanulói osztályfőnökeik közreműködésével (Rudner Anett és Vinkovics-Hangya Cecília).

Emlékezetes pillanatai voltak az ünnepségnek, ahogy az endrődi és gyomai karácsonyok hangulatát ízes tájszólással elevenítették fel diákjaink. De az endrődi Szent Antal kenyérsütőház közreműködésének köszönhetően megkóstolhattuk a karácsonyra készült kalácsot is. Az ünnepi műsorra a szervező osztályok alkalomhoz illő dalokkal is készültek, melyek közül egyet jeleléssel is előadtak.

Az ünnepségen a helyi egyházak képviselői (Czank Gábor katolikus plébános, Fülöp Mónika evangélikus lelkész és Pap Tibor református lelkész) is megjelentek és elmondták ünnepi gondolataikat.

Karácsonyi ünnepség    Karácsonyi ünnepség    Karácsonyi ünnepségEzt követően a DÖK képviselői kihirdették a karácsonyi teremdíszítő verseny eredményeit és az osztályok bemutatták a helyi hagyományok, visszaemlékezések alapján készített karácsonyfáikat. Az ünnepség Tóth Ferenc intézményvezető ünnepzáró gondolataival fejeződött be.

Karácsonyi ünnepség    Karácsonyi ünnepség    Karácsonyi ünnepségKöszönjük a szervező osztályoknak és osztályfőnökeiknek az emlékezetes műsort, és köszönjük a sütőház dolgozóinak is a finom kalács elkészítését.

Az ünnepségről készült további fényképek megtekinthetők itt >>.

Utoljára módosítva: 2018. 01. 29.12:21

Adventi gyertyagyújtás (4.)

2017. december 22-én, az év utolsó tanítási napján Czank Gábor plébános úr mondta el ünnepi gondolatait advent és a közelgő karácsony alkalmából. Majd ezt követően tanulóink meggyújtották intézményünk adventi koszorújának gyertyáit. Ez alkalommal az utolsó gyertyaláng is fellobbant, és a gyertyák fénye alatt mindenki várakozással telve gondolt a közelgő ünnepre.

Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás

 

Utoljára módosítva: 2018. 01. 24.10:04

Adventi gyertyagyújtás (2.)

Hagyományainknak megfelelően 2017. december 11-én az adventi koszorún meggyújtottuk a második gyertyát is.
Ez alkalomból Fülöp Mónika evangélikus lelkész mondott ünnepi beszédet és kívánt minden tanulónknak, dolgozóinknak kellemes karácsonyi várakozást.
Majd diákjaink közreműködésével fellobbantak az ünnepi gyertyák fényei.

Adventi gyertyagyújtás   Adventi gyertyagyújtás   Adventi gyertyagyújtás   Adventi gyertyagyújtás   Adventi gyertyagyújtás

 

Utoljára módosítva: 2017. 12. 18.11:59

Adventi gyertyagyújtás (1.)

A naptár lapjai újból decemberhez, advent időszakához érkeztek. Beköszöntött a tél és az emberek újból várják karácsony közeledtét. Az advent szó jelentése a latin „adventus Domini”, azaz „az Úr eljövetele” kifejezésből származik és napjainkban is a karácsony előtti várakozás időtartamát jelöljük általa.


Advent első vasárnapjával veszi kezdetét az adventi időszak, a karácsonyi ünnepkör és ekkor veszi kezdetét a keresztény egyház új éve is.

Advent vasárnapjain mindig eggyel több gyertyát gyújtunk, amely szimbolizálja azt a növekvő fényt, amelyet „Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor”.

Intézményünk diákjai is készültek advent első vasárnapjára, az első gyertya meggyújtásra. Gyomaendrőd város adventi koszorújának első ünnepélyes gyertyagyújtását gimnazista tanulóink műsora előzte meg (felkészítő tanáruk: Valuska Lajos). Műsorukban felidézték az advent jelentését, a kék angyal érkezését, a karácsony előtti várakozás, készülődés jelentőségét.

Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás

 

De másnap a gimnázium épületében is fellobbant az első láng. Pap Tibor lelkész úr ünnepi beszédét követően diákjaink is meggyújtották adventi koszorúnk első gyertyáját.

Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás    Adventi gyertyagyújtás
Utoljára módosítva: 2017. 12. 18.11:40

Pályaorientációs nap a gimnáziumban

2017. november 22-én a megszokottól eltérően, iskolatáska nélkül érkeztek diákjaink intézményünkbe és többféle program közül választhattak a pályaorientációs nap keretében.
A változatos programok megszervezésével igyekeztünk segítséget nyújtani diákjainknak a pályaválasztáshoz, a felsőoktatási intézmények megismeréséhez; ahhoz, hogy minél szélesebb körben tájékozódhassanak az érettségit követő lehetőségekről. De segítséget kaptak az egészséges életmód és tudatos életvezetés kialakításához és jutott még idő a szórakozásra is, a helyi kiállítások megismerésére, sportolásra is.


A nap kezdetén egy kérdőív kitöltése és kiértékelése révén tanulóink segítséget kaptak ahhoz, hogy megismerjék önmagukat, mely pályák, tevékenységek illenek hozzájuk. Ezt követően számos program egymással párhuzamosan és több körben futott, melyet a tanulók választásuk alapján látogattak meg.

A pályaorientációs börze során az érettségit követő továbbtanulási lehetőségekről (a szakképzésekről, a hazai felsőoktatási intézményekben történő oktatásról) tájékozódhattak diákjaink. A börzén számos felsőoktatási intézmény képviselte magát, és fél-egy órás kivetítésekkel színesített bemutatók segítségével ismertették meg diákjainkat az intézményükben folyó képzésekkel. De a felvételi eljárás menetéről, a kollégiumi ellátásokról, az intézményi támogatásokról, a diákéletről is kaptak tájékoztatást diákjaink. Az előadások végén az egyéni kérdések megválaszolására is lehetőség nyílt.

A börzén részt vevő felsőoktatási intézmények sora: ELTE, BGE (Budapest), Gál Ferenc Főiskola (Szeged), Szent István Egyetem (Gödöllő), Neumann János Egyetem (Kecskemét), Debreceni Egyetem. Az érettségire épülő szakképzést képviselte a Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégium valamint a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Göndöcs Benedek Középiskola tanulói szakmai bemutatóval ismertették meg a csecsemő- és gyermekápolás, az egészségügyi asszisztens, a vendéglátó, a szakács, a cukrász mesterség fortélyait. Tanulóink lehetőséget kaptak az egyes szakmák tevékenységeinek kipróbálására is, de közvetlenül kérdezhettek az illető szakma képviselőitől is.

Pályaorientációs nap a gimnáziumban    Pályaorientációs nap a gimnáziumban    Pályaorientációs nap a gimnáziumban    Pályaorientációs nap a gimnáziumban


Mindezek mellett bemutatkozott a Mathias Corvinus Collegium = MCC (Budapest) is, aminek képviselője a középiskolásoknak szóló programot mutatta be. A MCC fő törekvése, hogy a középiskolás diákokat megismertesse olyan tanfolyamokkal, kurzusokkal, melyek az érdeklődésükhöz igazodik és a későbbi továbbtanulásukat alapozza meg.

A 18-as tanteremben a Szociopoli nevű társasjátékban próbálhatták ki magukat tanulóink. Ez a közös játék arra hívta fel figyelmüket, miként gazdálkodhatnak különböző feltételek mellett (pl. munkanélküliként, gyermek nélküli, 1-2, esetleg többgyermekes családként). A játék végén lehetőségük nyílt a tapasztalataik, a tanulságok megfogalmazására is.

Pályaorientációs nap a gimnáziumban    Pályaorientációs nap a gimnáziumban    Pályaorientációs nap a gimnáziumban


A gimnázium könyvtárában a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos internetes oldalakkal (Nemzeti Pályaorientációs Portál, Felvi.hu) ismerkedtek meg diákjaink, ezzel is segítve a továbbtanuláshoz, szakmaválasztáshoz vagy épp az érettségit követő munkavállaláshoz és vállalkozások kialakításához szükséges információ megszerzését.

A védőnői előadás során tanulóink megismerkedtek a leginkább egészségkárosító életmódokkal és ezek elkerülésének lehetőségével. A Járási Hivatalban megtekinthették Corini Margit képeit és egy makettkiállítást is. Míg a Kállai Ferenc Kulturális Központban a XIX. Őszi tárlat képeit és a Német Nemzetiség Blickpunkt (Életképek) című kiállítását. Azok a tanulók, akik kellő aktivitással rendelkeztek még ezen túl is, sportolhattak a Sportcsarnokban.

Pályaorientációs nap a gimnáziumban    Pályaorientációs nap a gimnáziumban    Pályaorientációs nap a gimnáziumban


Köszönjük a szervezők és az előadók munkáját, tanulóink aktív részvételét.

 

 

Utoljára módosítva: 2017. 12. 04.13:01

„Iskolakóstolgató” középiskolai szinten

 

    

A gimnázium épületében november 22-én a nyílt napon szeretettel fogadtuk a hozzánk ellátogató diákok népes táborát.
Az érdeklődő 7-8. osztályos diákok nemcsak településünk általános iskoláiból, hanem a környező városokból is érkeztek.
A gimis diákok kalauzolásával rendhagyó foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek az itt tanulókkal és tanáraikkal. 


     „Iskolakóstolgató” középiskolai szinten

 

„Iskolakóstolgató” középiskolai szinten   

A fizikateremben a természettudományos tantárgyak (kémia, fizika) érdekességeit emelték ki a diákok az általuk
bemutatott kísérleteken keresztül. A tanteremben a kísérletek fényei, színei már-már egy show-műsort idéztek.


Az általános iskolások az idegen nyelvi tudásukat is próbára tehették, amikor az angolos teremben a gimis tanulók országismertető prezentációi után, a németes teremben a német nyelvű fővárosokról készült powerpointbemutatók  után válaszoltak a kvízkérdésekre.    „Iskolakóstolgató” középiskolai szinten
„Iskolakóstolgató” középiskolai szinten   
A tornateremben a sportosztályosok és a kézilabdás lányok kézilabda-bemutatóval várták a leendő gimis kézilabdásokat. A 8. osztályosok közül többen már űzik ezt a sportágat, így szívesen vállalkoztak a bemutató végén a hetes dobásokra.
Az utazás-turizmust tanuló diákjaink a tanárnőjük vezetésével izgalmas feladatba vonták be a vendég diákokat.
Egy elképzelt család wellness hétvégéjét és a pihenésük alatti teljes menüsort tervezték meg.
   „Iskolakóstolgató” középiskolai szinten
„Iskolakóstolgató” középiskolai szinten  
A belügyi-rendvédelmi képzésünkkel is látványos bemutatókon keresztül ismerkedhettek a vendégeink.
A rendőrszázados tanár úr rendőrruhája felszereléseinek ismertetése közben beszélt arról, hogy milyen fizikai
és pszichológiai adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki rendőr legyen. Az igazi látványosság ezen a
helyszínen a rendvédelmis tanulóink önvédelmi bemutatója volt. Párokban dolgozva küzdöttek, ütések, rúgások sora után a
földrevitel mozdulatait is bemutatták. A földön a további mozdulatelemeket is végeztek: fojtást, feszítést, leszorítást.

 

A program végén a látogatók elégedettségi kérdőívet töltöttek ki, melyben értékelhették intézményünket. A visszajelzések alapján a vendégeknek udvarias fogadtatásban volt részük, jól szervezettnek, figyelemfelkeltőnek és érdekesnek találták a rendezvényt. Reméljük, több idelátogató diákkal találkozunk a jövő tanévben! Köszönjük a szülőknek és a társintézményeknek, hogy lehetővé tették iskolánk látogatását a továbbtanulás előtt álló általános iskolások számára.


Köszönjük diákjaink és tanáraink segítségét is, akik lehetővé tették, hogy a program zökkenőmentesen és színvonalasan megvalósuljon.

 

Utoljára módosítva: 2017. 12. 04.13:06

Fecskeváró verseny

    Intézményünk mozgalmas nap elé tekintett 2017. november 11-én, amikorra meghirdette a fecskeváró verseny döntőjét. Ezen a napon dőlt el, hogy az előzetes feladatokat megoldó csapatok közül ki kerül ki győztesként. Fecskeváró versenyünket, mint neve is mutatja, a leendő „kisfecskéknek” (7. és 8. évfolyamos tanulóknak) szerveztük, ezzel is segítve pályaválasztásukat, intézményünk megismerését.

     A versenyre a helyi és vidéki általános iskolákból neveztek 4 fős csapatok. A csapattagoknak meghatározott témakörben kellett előzetesen feladatokat megoldaniuk. Például a reneszánsz ismert alakjairól készült festmények „puzzle kirakóját” kellett összerakni, meghatározni, hogy kit ábrázol a festmény. De számításos, földrajzi, idegen nyelvi feladatokkal is meg kellett birkózniuk a csapatoknak. S hogy informatikai tudásukat is megmutassák a csapatok, a megoldásokat elektronikus úton kellett visszajuttatni intézményünkbe.

     A visszaküldött megoldások javítását követően a döntőbe a három legmagasabb pontot elért csapat kapott meghívást. Másodjára képviselte magát a mezőtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda két csapattal (Morningstars és Túri Lyányok), és a döntőbe jutott intézményünk egyik általános iskolai csapata is (40 dkg Zsenge Zöldborsó).
A fecskeváró versenyt nagy izgalommal vártuk, hiszen egy játékos vetélkedővel akartuk meglepni a résztvevőket, melyet intézményünk tanárainak és diákjainak együttműködésével találtunk ki.

Morningstars

  

Túri Lyányok

  

40 dkg Zsenge Zöldborsó

    Tóth Ferenc intézményvezető köszöntő szavai után Valuska Lajos és Malatinszky Zita, iskolánk nevelői elmagyarázták a játék szabályait. Ezt követően minden csapat még kapott egy-egy gimnazista mentort is, akik segítették a csapatok játékát. Majd elkezdődött a többfordulós játék, melyben természettudomány, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, művészetek és szabadon választható témakörben válaszoltak a csapatok. De, hogy az izgalmakat is fokozzák a szervezők, a játékban előkerültek a szerencse (vagy épp balszerencse) kártyák is és a csapatok kockáztatással a már megszerzett pontjaikat növelhették (vagy csökkenthették) plusz kérdések megválaszolásával.

Fecskeváró verseny

  

Fecskeváró verseny

  

Fecskeváró verseny

  

Fecskeváró verseny

    A csapatok közötti sorrendet az utolsó kérdés megválaszolása, illetve kockáztatásai fordították meg. Így szoros versenyben a Túri Lyányok csapata érte el az első helyezést, őket követte a 40 dkg Zsenge Zöldborsó, majd a Morningstars csapata. A verseny és az eredményhirdetés közti szünetben egy kis uzsonnával lazíthattak a jelenlévők. Majd intézményünk vezetője átadta a csapatok jutalmát, a különböző társasjátékokat. Megköszönte a felkészítő tanárok munkáját majd elkészültek a közös fényképek is.

Első helyezett

  

Második helyezett

  

Harmadik helyezett

  

Első helyezett

    Reméljük, hogy minden részt vevő diák és tanár kellemesen érezte magát ezen a rendezvényünkön; a vendég diákok közül többnek is megtetszett iskolánk és néhányukat a jövő tanévben „kisfecskeként” üdvözölhetünk majd.

További képek a Fecskeváró versenyről itt

    Köszönjük minden nevezett csapat jelentkezését, versenyzését, részvételét. Köszönjük a felkészítő tanárok segítségét és a szervezők közreműködését.

 

Utoljára módosítva: 2017. 11. 17.13:05

Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban

     A gimnázium 9.A, 12.A és 12. B osztályos tanulói tanáraik kíséretében 2017. nov. 07-én rendhagyó irodalomórán vettek részt, melyet a Határ Győző Városi Könyvtár szervezett. Az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Őszikék címmel megrendezett emlékműsorban a Békéscsabai Jókai Színház művészei (Nagy Erika és Tomanek Gábor) megidézték a költő gondolatait néhány verssel és balladával. A költő életútját Tábor Lajos, a Színitanház drámatörténet-tanára mutatta be.
     Az emlékműsort két időpontban is megtartották. A korábbit az általános iskolások, a későbbit a gimisek és más érdeklődők számára. A jelenlévőket Dinyáné Bánfi Ibolya, a könyvtár vezetője köszöntötte, ezt követően diákjaink nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták végig a műsort, amelyet Tomanek Gábor külön meg  is köszönt.

Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban

  

Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban

  

Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban

  

Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban

     Mi is köszönjük a könyvtár dolgozóinak, a művészeknek, hogy lehetővé tették ezt a „rendhagyó találkozást” Arany János műveivel.

Utoljára módosítva: 2017. 11. 14.08:48

Ismerkedés a Szarvasi Járásbírósággal

Ismerkedés a Szarvasi Járásbírósággal

            Október végén néhány diákunk részt vett a Szarvasi Járásbíróság által szervezett nyílt napon. Európai uniós kezdeményezésre minden év októberében megrendezik ezt a nyílt napot.
     A Sulirádiónak beszéltek arról a jogi pálya iránt érdeklődő diákjaink, hogy miről volt szó a bíróságon a tárgyalóteremben. Megtudták, hogyan épül fel az ország igazságszolgáltatói rendszere, milyen fajta peres ügyek vannak, hogyan zajlik le egy tárgyalás és milyen szerepük és jogaik vannak a résztvevőinek. Szó volt arról is, hogyan lehet valakiből bíró. A diákjaink a büntető perekre, a büntetőtárgyalásokra és a büntetés végrehajtási intézetek fajtáira kérdeztek rá. A végén egy bírói talárt is megnéztek a tanulók.. 
     Köszönjük a lehetőséget a Szarvasi Járásbíróságnak!

Utoljára módosítva: 2017. 11. 13.14:04

Szabadulószobás szombat

A Fortély-sátor csapata újra ellátogatott a gimibe.
A legújabb szabadulószobájukat hozták el, hogy izgalmas pillanatokat szerezzenek a rejtvényeket, kihívásokat szerető diákoknak.
A szabadulószobává alakított tanteremből kiszabadult csapatok a kaland után egy kis beszélgetésre leültek a klubban. A szervező tanárok, Malatinszky Zita és Valuska Lajos, egy egyedi tortával köszönték meg a Fortély-sátrasok munkáját. Reméljük, jövőre is végigélhetjük a szlogenjüket: „A siker házhoz jön!”

      

Szabadulószobás szombat

 

Facebook: https://www.facebook.com/fortelysator

 

 

Utoljára módosítva: 2017. 11. 06.12:04

Az 56-os pesti srácok nyomában

Fecskék hava

          Iskolánk tíz diákja tanáraik (Malatinszky Zita, Valuska Lajos) kíséretében az 1956-os forradalom eseményeit és helyszíneit felidéző kalandtúrán vett részt a Zachor Alapítvány szervezésében. A fiatalok tablettel a kezükben járták Pest utcáit, QR-kódokat leolvasva jutottak el az egyik helyszínről a másikra. A Magyar Rádió épületénél a tableten Eörsi István író visszaemlékezését is meghallgatták. Végül a Corvin közben az 56-os pesti srác szobránál fejezték be a gimisek a rendhagyó történelemórát
Utoljára módosítva: 2017. 11. 06.12:13

Szent Gellért napi rendezvényeink

     Szeptember 24. Gellért napja a naptárban. Iskolánk névadója Szent Gellért püspök, így az ő tiszteletére 2017. szeptember 21-22. között Gellért-napi rendezvénysorozaton vettek részt tanulóink.


     Csütörtökön délután tartottuk az I. Szent Gellért Labdarugó Tornát, melyre iskolánk csapatán kívül még 3 település 4 katolikus középiskolájának csapata nevezett (Gyula: Karácsony János, Göndöcs Benedek, Battonya: Mikes Kelemen, Kistelek: Árpád fejedelem).

I. Szent Gellért Labdarugó Torna

 

I. Szent Gellért Labdarugó Torna

 

I. Szent Gellért Labdarugó Torna

 

I. Szent Gellért Labdarugó Torna

További képek a Focigáláról itt


     A Szent Gellértesek csapatának jó játékához társult tanulóink (gimisek és általános iskolások egyaránt jelen voltak) lelkesen szurkolása, melynek meg is lett az eredménye; hiszen második helyezést értek el a gyulai Göndöcs Benedek csapata mögött. A harmadik helyezést a Karácsony János, a negyedik helyet az Árpád fejedelem, az 5. helyet a Mikes Kelemen iskola csapata érte el.

 


     Péntek délelőtt ünnepi mise keretében emlékeztünk meg névadónkról, majd délután egy kicsit kevésbé ünnepélyes, de a diákság körében annál jobban várt Fecskeavató rendezvénnyel zártuk a második napot.
Ez a program nemcsak azért jelentős, mert ekkor kerülnek felavatásra a 9. évfolyamos tanulóink, hanem ilyenkor rendszeresen visszatérnek egykori diákjaink is ezzel is tartva a kapcsolatot egymással, tanáraikkal, a fiatalabb generációkkal.
  

Szent Gellért


 

Utoljára módosítva: 2017. 11. 06.11:50

Emlékezés 1848 hőseire

     

     2017. október 6-án a gimnáziumban is megható ünnepi műsorral emlékeztünk meg az Aradi vértanúk halálának 168. évfordulójáról.
Az ünnepségen tanulóink idézetekkel és versek elmondásával elevenítették fel a kor hangulatát, szóltak a szabadságharc jelentőségéről, a szabadságharc leverésének következményeiről. A szereplők azt is felidézték, hogyan tartották emlékezetükben az utódok az Aradon kivégzettek emlékét, hol és hogyan emeltek emlékművet tiszteletükre. Majd név szerint is felsorolták az Aradi vértanúkat és egy-egy fényképpel be is mutatták őket a 12.A osztály tanulói.

 

Emlékezés 1848 hőseire

 

Emlékezés 1848 hőseire

 

Emlékezés 1848 hőseire

 

Emlékezés 1848 hőseire


      Az ünnepség végén az osztályok képviselői gyertyát gyújtottak az Aradon kivégzett 13 hős valamint az ugyanezen a napon Pesten kivégzett Batthyány Lajos, első felelős magyar miniszterelnök emlékére. Az aradi tizenhármak és Batthyány Lajos képe pedig felkerült az iskolai faliújságra.
 

 

 

Utoljára módosítva: 2017. 11. 06.11:15

Fecskék hava

Gimnáziumunkban szeptember és október hagyományosan a fecskék hava, ekkor kerül sor kilencedikeseink avatására. Mindig nagyon jó hangulatban telnek az előkészületek: a végzős évfolyamok osztályfőnökeikkel együtt újabb és újabb izgalmas feladatokat találnak ki a „kicsik” számára, melyeket aztán a Fecskehét alkalmával az iskola többi tanulója, munkatársai előtt elvégeznek, bemutatnak.

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék hava


Az idei tanévben ismét két kilencedikes osztályunk kápráztathatta el ügyességével, összefogásával, kreativitásával a „nagyobbakat”, hogy végül az esküt letéve hivatalosan is „szentgellértes” diákokká válhassanak. A „kisfecskék” jelvényt készítettek végzős mentoruknak és a hét minden napján a felsőbb évesek által kitalált felszerelésben jelentek meg. A szünetekben ügyességi feladatokat oldottak meg, osztályzászlót, osztályindulót alkottak, egy előre megadott zeneszámra koreográfiát készítettek, ez utóbbiakat a Fecske nap alkalmával mutatták be.

A rendezvényre idén is a Szent Gellért nap tiszteletére tartott mise után került sor a Városi Sportcsarnokban, ahová meghívást kaptak nyolcadikosaink is osztályfőnökükkel együtt.

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék havaEgy hét múlva pénteken első ízben került megrendezésre a DÖK kezdeményezésére a „Fecske-piknik”. Ezen a délutánon a klubban társasjáték, tea várta az érdeklődőket, valamint a diákok, tanárok, szülők jóvoltából finomabbnál finomabb sütik fokozták a jó hangulatot.

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék hava

 

Fecskék havaTovábbi képek a Fecskeavatóról
itt

 

 

Utoljára módosítva: 2017. 10. 27.15:08

Felvételi tájékoztató

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Középiskolai felvételi tájékoztató
a 2018/2019. tanévre

 

ISKOLÁNK ADATAI:
-név: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
-OM azonosító: 028300
-gimnáziumi telephely címe: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. (tel. 66/386-046)


ELÉRHETŐSÉGEINK:
 -e-mail cím: gimnazium@szentgellert.hu
-beiskolázási ügyek felelőse: Szabadka Marianna, igazgatóhelyettes (tel.: 66/386-046)       

              
MEGTALÁLHATSZ MINKET:

-Iskolai nyílt napunk helye és ideje az érdeklődő diákok és szüleik számára:
    2017. november 22. szerda, 08:50-től a gimnázium Hősök úti épületében

 

 

Beiskolázási tájékoztató kisfilm

 

2018. ŐSZÉN INDÍTANDÓ NÉGY ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYAINK

 TAGOZATKÓD 
 MEGNEVEZÉS
FŐBB JELLEMZŐK
Általános tantervű gimnáziumi osztályok:
1000

Emelt óraszámú idegen nyelvi
osztály német vagy angol
nyelvvel

(felvehető: max. 34 fő)


  • kiemelt óraszámban tanulhatod az első  idegen
     nyelvet (heti 5 tanóra)
  • rutinos nyelvtanárok tanítanak
  • cél, hogy megszerezd a valódi nyelvtudásra épülő
    közép-/felsőfokú nyelvvizsgát, közép-/emelt
    szintű érettségi vizsgát
  • emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő
    foglalkozásokon
vehetsz részt vételi eljárás
    szabályainál!

2000

Általános tantervű osztály
belügyi rendészeti ismeretek vagy
utazás és turizmus választható tárgyakkal


(felvehető: max. 34 fő)

  • magasabb óraszámban tanulod a matematikát
    és az első idegen nyelvet (heti 4 tanóra)
  • a 11. évfolyamtól választhatod a belügyi
    rendészeti ismeretek vagy az utazás és turizmus
    tárgyat, melyekből érettségi vizsgát tehetsz:
    ez szakirányú továbbtanulásnál (pl. rendészeti
    szervek) pontelőnyt adhat!
  • az utazás és turizmus szakirány sikeres teljesítése
    esetén munkavállalásra jogosító Europass
    oklevelet szerezhetsz
  • ha a rendészeti irányt választod, négy éven át
    tanítjuk az önvédelmi ismeretek alapjait
  • a „szakosodás” nem kötelező
Köznevelési típusú sportiskolai osztály, testnevelés tanulmányi terület:
3000 Sportosztály

új irány!

(felvehető: max. 34 fő)

  • alapos felkészítést kapsz a testnevelés elméletéből
    (pl. edzéselmélet, sportpszichológia, stb.)
    és gyakorlatából
  • cél az eredményesebb sportegyesületi munka és
    érettségi vizsga testnevelésből akár emelt szinten is
  • szoros együttműködés a helyi egyesületekkel
    egyéni sportkarriered felépítéséért
  • a sportolás mellett karriercélodnak megfelelően
    választhatsz az emelt szintű érettségire felkészítő
    foglalkozások közül: emelt szintű tudást és
    érettségit, továbbá nyelvvizsgát szerezhetsz
  • ha jelentkezel, kötelező sportegészségügyi
    és fizikai képességfelmérési vizsgálaton
   
kellrészt venned: lásd a felvételi eljárás
    szabályainál!
    Az egyes osztálytípusok úgy teremtenek lehetőséget a megfelelő tantárgy(ak) anyagában való elmélyülésre, hogy közben
 bármelyik osztályból valamennyi fontosabb irányba biztosítjuk számodra az eredményes továbbtanulás lehetőségét.

 

Középiskolai félvételi tájékoztatók a 2018/2019. tanévre (prospektusok)

Felvételi tájékoztató

  

Felvételi tájékoztató

  

Sportosztály tájékoztató

  

Sportosztály tájékoztató

 

 

 

MINDEN OSZTÁLYUNKBAN BIZTOSÍTJUK:
• a magasabb óraszámot az idegen nyelvek elsajátításához csoportbontás mellett,
• a korszerű informatika oktatás feltételeit a nagyobb létszámú osztályok esetében csoportbontás mellett,
• () az utolsó két évben intenzív formában (emelt szint) készítünk fel az érettségidre, ha határozott továbbtanulási terveid vannak például matematikából, biológiából, német és angol nyelvből, testnevelésből, fizikából, földrajzból, kémiából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, mozgókép és médiaismeretből, utazás és turizmusból, belügyi rendészeti ismeretekből, stb.
• a hitoktatást órarendbe építve szervezzük, ahol az alábbi felekezetek közül választhatsz:
       -római katolikus
       -református
       -evangélikus hittan
• intézményünk fontos célja a katolikus valamint az általános emberi értékek közvetítése tanítási és ünnepnapokon egyaránt
• a sajátos nevelési igényű tanulók külön ellátása gimnáziumi osztályainkban nem biztosított
kollégiumi elhelyezést egyéni egyeztetés alapján igényelhetsz: érdeklődni/egyeztetni az alábbi telefonszámon lehet: 66/386-046


A FELVÉTELI ELJÁRÁS SZABÁLYAI:
• A hozzánk felvételizők részére felvételi vizsgát nem szervezünk
• A hozzánk jelentkezőket tanulmányi eredményük
alapján rangsoroljuk; a bekerüléshez elvárt
- a legalább 3,0 tanulmányi átlag
- az emelt óraszámú idegen nyelvi osztály esetében a minimum 3,5-es tanulmányi átlag
• A sportosztályba jelentkezők esetében a megfelelő tanulmányi átlag (3,0) megléte mellett elvárt a sportegészségügyi vizsgálaton
és az intézményünk által tavasszal (2018 februárjában) megszervezett fizikai képességfelmérő vizsgálaton való megfelelés is (bővebben lásd a linkekre kattintva!)

Fontos információ: tanulmányi átlageredmény számításakor a hozzánk jelentkező tanulók 5. 6. és 7. évfolyamon szerzett év végi, valamint a 8. évfolyamon szerzett félévi osztályzatait vesszük alapul (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz, természetismeret, informatika tantárgyak, sportosztály esetén a felsoroltak mellett testnevelés tárgy)
 

MIÉRT ÉRDEMES GIMNÁZIUMUNKAT VÁLASZTANI?
 

Tanulás:
• irányt mutatunk, ha tenni akarsz a jövődért, ha karriercéljaid vannak: felsőfokú végzettség, nyelvvizsga
• az utazás és turizmus tantárgy követelményeinek teljesítésével az EU-ban munkavállalásra jogosító, Europass bizonyítványt szerezhetsz az érettségid mellé: piacképes nyelvtudással (pl. német nyelv) kombinálva nyerővé tehet a munkaerőpiacon
• a gimnáziumi oktatás nem kötelez el, azaz a gondolkodás éveit nyújtja számodra, ha az érettségi utáni céljaid tekintetében még bizonytalan vagy

Szabadidő, sport:
• a kötelező tanítási órákon túl sokféle tevékenység között választhatsz, pl. diáksportkör, disputa-kör, szakkörök (pl. olasz nyelvi szakkör), tanulmányi versenyek, tanulói projektek, kulturális/szórakoztató rendezvények, sulirádió, stb.
• a Szent Gellért Gimnáziumban mindig történik valami: sportesemények (pl. diákolimpiai versenyek, osztálybajnokságok), fecskeavató ünnepség, diákpolgármester választás, szalagavató bál, ballagás, egyesületi bál, diákönkormányzatunk rendezvényei (pl. Diákbál, DÖK-nap), kirándulások, stb.
• a mindennapos testnevelés részeként heti két órában beszámítjuk sportegyesületi edzéseidet
• ha diákunk leszel, helybeliként nem kell választanod az időrabló mindennapos utazás és a korábban már kialakított hetirended (edzésterved) megtartása között
• az iskolai diáksportkör tagjaként kézilabdázhatsz, focizhatsz (igény szerint egyéb sportágakban is szervezünk foglalkozásokat)
• példaképekre találhatsz: kövesd egykori diákunk, Tótka Sándor kajakos, a 2016-os Riói Olimpia 4. helyezettjének nyomdokait, aki gyomaendrődiként már középiskolás korában ifjúsági olimpiai bajnok, majd Európa-bajnok lett!


Értékek és élmények a mindennapokban


MIÉRT A SZENT GELLÉRT GIMI?

   ⇒    gyomaendrődiként nem kell korán kelned, ingáznod, vagy egy nagy kollégium kötött napirendje szerint élned
   ⇒    tovább sportolhatsz korábbi egyesületedben
   ⇒    egy családias légkörű közösség tagja lehetsz
   ⇒    megfelelően felkészülhetsz felsőfokú tanulmányaidra vagy egy érettségire épülő szakma tanulására
   ⇒    céljaidért közösen dolgozunk: fontos a jól sikerült érettségi, a legalább középfokú nyelvvizsga
   ⇒    felismerjük, fejlesztjük és gondozzuk a tehetségedet
   ⇒    több mint 60 éve értéket teremtünk Gyomaendrődön

 

Miért jó döntés a Szent Gellért Katolikus Gimnázium?Egykori diákjaink sokasága mondhatja el magáról, hogy a „gyomai gimi” elvégzése volt saját sikeres életpályájuk egyik első lépcsőfoka.

Büszkeségeink:

SZUJÓ ZOLTÁN, sportriporter
TOLDI BALÁZS, Gyomaendrőd polgármestere
TÓTKA SÁNDOR, olimpikon (kajak, 2016)

Látogass meg minket:

Nyílt nap, 2017. november 22.

Várunk!


Tapasztald meg saját magad az igazi gyomai gimis hangulatot!

Utoljára módosítva: 2018. 01. 12.08:17