Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

A Gimnázium rövid története

A Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium a Hármas-Körös partján félévszázada juttatta érettségihez a helyi és a környező települések diákjait. Képzési rendszerünkkel mindig igyekeztünk a különböző korok kívánságainak megfelelni

Nem volt könnyű a nagy városok patinás intézményeinek szorításában megmaradni, s hogy mégis sikerült az az iskola hagyományosan diákbarát, jól felkészült pedagógus gárdájának volt köszönhető.

1954-ben az indulás évében egy gimnáziumi osztállyal kezdték el az általános gimnáziumi képzést központi tanterv alapján. Az 1955-56-os tanévben három osztályt, ezt követően 6 éven át 2-2 gimnáziumi osztályt tudnak beiskolázni.

Az iskola indításánál az igazgatón Szabó Ernőn kívül kinevezett rendes tanár csak kettő volt; Balog Bálint és Dr. Csókási Béla. A többiek óraadók voltak részben az óvónőképző tanári karából, részben a helyi általános iskolából. 

A második tanév hozta meg az áttörést a személyi feltétek vonatkozásában. Ekkor költözik el az óvónőképző Gyomáról Gyulára, az ott tanító kiváló szakemberek egy része itt marad Gyomán, most már a gimnázium tanári karában. Az elkövetkező néhány évben a tantestület létszáma teljessé vált, jó részt friss diplomás kiváló szakemberekkel, akik nyugdíjazásukig (az 1990-es évek elejéig) az iskola megbízható tanári gárdáját alkották.

A jól felkészült, egységes és az oktató-nevelő munka terén igen eredményes tantestületnek volt köszönhető, hogy a gimnázium tanulói évtizedeken át az országos és a megyei átlag felett teljesítettek a tanulmányi versenyeken, a felvételiken.

1964-ben a két gimnáziumi osztály mellett indítanak szakközépiskolai osztályokat is, egy mezőgazdasági és egy kereskedelmi szakközépiskolai osztály is indul. 

1967-ben cipőipari szakközépiskolai képzés veszi át a mezőgazdasági képzés helyét.

A térségben elsőként Gyomaendrődön indult be 1993-ban az első 6 osztályos gimnáziumi osztály, amely rendkívül sikeresnek bizonyult. A végzett osztályokból 1-2 tanuló kivételével mindenki felvételt nyert főiskolára, egyetemre, megugrott a nyelvvizsgát tett tanulók száma.

Iskolánk az országos rangsorban rendre az élmezőnyben volt nyilvántartva. A hozzáadott érték terén az intézmény a vegyes típusú középiskolák között évekig országos első volt.

2004/2005-ös tanévtől az un. 0. évfolyam, más néven az intenzív nyelvi előkészítő osztály indítására nyílt lehetőség, amely felváltotta a megszűnő 6 osztályos gimnáziumi képzést.

A szakképzés országos változása miatt az intézmény tiszta profilú gimnáziumként működik a továbbiakban.

A tornaterem, a könyvtár, a számítástechnikai termek is az iskola területén találhatók, lehetőséget biztosítva a szabadidő hasznos eltöltésére. Az udvaron a kivilágítható sportpálya a gyerekek rendelkezésére áll. Az iskola épületegyüttese 200 m-re van a város főterétől, ahol számos kulturális intézmény mellett a buszpályaudvar is megtalálható.

2014.szeptember elsején a gimnázium csatlakozott a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolához, egy intézményt alkotva, megvalósítva a szülők, a diákok és a tantestület vágyát.

Utoljára módosítva: 2022. 10. 31. 10:45