Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Általános iskolánk története

Iskolánk nagyon-nagyon fiatal... 1995. szeptember 2-án volt az első évnyitó.

A hajdani Gyomán és Endrődön (ma Gyomaendrőd) számos egyházi ingatlan volt: iskolák, népház, lakások, árvaház, stb. A rendszerváltás kapcsán visszaigényeltük ingatlanainkat, és a tulajdonjogot a két plébánia 14 ingatlan esetében visszakapta.

1993. április. 6. A Miniszterelnöki Hivatalban egyeztető tárgyalás.

1993. szeptember 9. Megegyezés a Miniszterelnöki Hivatalban Pálos Miklós államtitkár vezette ülésen. A két egyházközség lemond az összes volt ingatlanáról kártérítés fejében, a város ingyen telekkel járul hozzá az új iskola megépítéséhez.

1994. január 10. Építészeti tervpályázat kiírása, melynek győztese - 6 pályázó közül - Szabó Jenő gyulai mérnök. A kivitelező kiválasztásánál a kedvező szakmai és árajánlat mellett az is szempont volt, hogy lehetőleg helyi legyen, mert ezzel a pénzzel a helyi munkaerőt szeretnénk támogatni.

1994. augusztus 24. Szabó Jenő mérnökkel, Szmola Imre muszaki ellenőrrel felkerestük a püspök urat. Beszámoltunk az előkészületrol. Ő is helybenhagyta a kiválasztott kivitelezőt.

1994. augusztus 31. A THERMIX-szel aláírtuk a kivitelezési szerződést.

1994. szeptember 12. hétfő: ma megjelent egy gép, mely a földet egyengetni kezdte a csupasz földterületen.

1995. januárjában és februárjában a gyomai és endrődi óvodákban lezajlanak a szülői értekezletek.

Az endrődi 3. sz. Általános Iskola tanára, Molnárné Majoros Katalin felvállalta, hogy elmegy az óvodákba a plébánossal tájékoztatni a szülőket az új iskoláról. Hogy az elhangzottakat el ne felejtsék, szórólapokon is tájékoztatást tettünk közzé.

A március végi beiratkozás reményen felüli jó eredményt hozott. 43 gyereket írattak be hozzánk a szülők. (Őszintén megvallva, kissé féltünk, ennyi gyerekre nem számítottunk.) Ez azért is nagy eredmény, mert ekkor az iskola még csak félkész állapotban volt. (érdekes volt megfigyelni, hogy voltak emberek, akik egész nyáron próbálták elhitetni, hogy úgysem lesz kész, és hogy úgysem lesz belőle semmi, még a szeptemberi évnyitó előtt két héttel is).

1995. március 1-i dátummal Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspök aláírja iskolánk alapító okiratát.

1995. június 15-én püspök úr aláírja Kiss Pálné pedagógus mb. igazgatóvá történő kinevezését.

Nagy gondot jelentett a berendezés. A rendelkezésünkre álló pénzösszeg erre már végképp nem lett volna elég.

Egész augusztus folyamán gyűjtögettünk... bútorokat, virágokat, edényeket, mindent, amit olcsón és ingyen meg lehetett szerezni.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is segítségünkre sietett. Szegedről többször hoztunk bútorokat. Nagy segítséget jelentett Svájcból Szalay Ildikó. Gyönyörű bútorokat, felszereléseket küldött, egy kamionnal: iskolai padokat, székeket, és főleg irodai bútorokat. Ezek a bútorok az évnyitó után, szeptemberben érkeztek meg. 1-2 hétig kölcsön padokban tanultak a gyerekek. Oly szépek és nem lestrapáltak ezek a svájci használt bútorok, hogy nálunk az újak sem sokkal jobbak. Még a kápolnát is ezekből rendeztük be. A leendő gyerekek szülei, a környék lakói, gyomai és endrődi hívek is nagy számban jöttek takarítani. pakolni. A templomban a hívektől kértem virágokat (főleg nagyobbakat) az iskola aulájába. Igazán szépen megmozdultak az emberek, és segítettek.

Újabb gond: az udvart körül kell keríteni. Pénzünk már nincs. Újabb akciót hirdettünk. Kértük ismét a híveket, hogy néhány métert jelképesen "vásároljunk meg". Most is segítettek.

Él egy másik akció is, alkalom a segítésre. Meghirdettük, hogy aki legalább 50.000 Ft-tal (vagy ennek megfelelő értékű természetbeni ajándék) segíti az iskolát, annak nevét emléktáblán megörökítjük az iskola falán. Ez is sikeresnek bizonyult, többen megmozdultak. Az emléktáblát 1996-ban, az iskola felszentelésekor helyeztük el.

1995. július 1-én az endrődi templomban jótékonysági hangversenyt is tartottunk, szintén az iskola javára. A fellépő művészek felajánlották a teljes bevételt. Felléptek: Frankó Tünde operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja (polgármesterünk leánya), Dr. Bottkáné Égető Mária orgonamuvész, valamint egy ifjú leendő művész, Nagy Ferenc, akinek az édesanyja endrődi származású.

1995. augusztus 20-án délben, a kenyérszentelés után szólalt meg először iskolánk tornyában a kis harang. A harang évtizedeken át az endrődi plébánia padlásán lapult. Az államosított, majd lebontott décsi paskomi iskola harangját gondos kezeknek sikerült időben megmenteni, és biztonságos helyre elhelyezni. Most végre méltó helyre került ez a kedves kis harang.

Felirata:

MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYÁNAK TISZTELETÉRE 
AJÁNDÉKOZTA A DÉCSI PASKOMI ISKOLÁNAK 
ÖZV. MARKLY GYULÁNÉ SZÜL. MOOC ROZÁLIA 1937 ÉVBEN. 
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN.

Augusztus utolsó napjaiban megtörténik a műszaki átadás átvétel is.

Szeptember elsejére megkaptuk a legfontosabb dokumentumokat: az épület használatba vételi engedélyét, valamint a működési engedélyt.

1995. szeptember 2. szombat: nagy-nagy várakozás, és feszült figyelem előzte meg ezt a történelmi eseményt. Ma, amikor a nehéz gazdasági és politikai körülmények között iskolákat zárnak be, és vonnak össze, Gyomaendrődön új iskola nyílik, méghozzá egyházi. Igazgató: Kiss Pálné.

Az első mise az iskola kápolnájában 1995. október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén volt. 1996. év nagy feladata: a honfoglalásunk 1100.,Szent Gellért püspök halálának 950. évfordulóját méltón megünnepelni: a kápolna felszentelésével, és az iskolához méltó név adással.

Az egyemeletes Iskolánk adatai:

kb. 1500 m2 alapterületen:

8 tanterem,
3 szakelőadó terem, 
ebédlő melegítő konyhával, 
irodák, kápolna található, mely az aulával összenyitva a környékbelieknek és a tanulóknak templomként is szolgál.

1996. szeptember 24. Szent Gellért vértanú püspök halálának 950. évfordulóját az iskola méltó módon ünnepelte meg. Prokop Péter, Rómában élő pap festőművész 36 képét ajándékozta az iskolának. Az ünnepi szentmise után volt az állandó kiállítás megnyitója az első emeleten. Az ünnepi megnyitó beszédet Dr. Latorcai Jánosné tartotta.

1996. október 5. Gyulay Endre püspök úr felszenteli az iskola kápolnáját Szent Gellért püspök tiszteletére. Ez alkalomra elkészült a város ajándéka, egy szépoltárkép, mely utólag nagy politikai (mű)vihart kavart. Az iskola felvette a vértanú püspök nevét.

1998. Igazgató: mb. igazgató: Kiss Pál

2000. szeptembertől: Igazgató Harmath József

2001. szeptemberétől Harmath József távoztával ismét Kiss Pál a mb. igazgató.

2001. november 7. Elkezdődött iskolánk bővítése tornaterem építéssel, hozzá csatlakozik három tanterem és egy színpad.

2003. június 23. Elkészült a tornaterem, megtörtént a műszaki átadás.

2006. nyarán beépül a tetőtér a balszárny fölött.

2006. augusztus 1-től Lukács László az új igazgató. Október 1-től Ungvölgyi János az igazgatóhelyettes.

2007. augusztusától a hunyai önkormányzati iskola csatlakozott hozzánk. Igazgatóhelyettes: Kondorné Tímár Erzsébet.

Utoljára módosítva: 2022. 10. 31. 10:39