Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Közzétételi lista

 

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

 

 

 

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

                 

  A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége       Általnos iskolai pedagógusok      
       
  Gimnáziumi pedagógusok  
   

 

           

  A nevelő és oktató munkát segítők száma,
feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 
      Teljes intézmény  
   

 

           

  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei       Általános iskolai eredmények  
               Általános iskola nyelvi felmérés  

            Gimnáziumi eredmények  
   

 

           

  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat       Általános iskola  

            Gimnázium  
   

 

           

  Tanulóink fejlődésének nyomon követése a középiskolák adatai alapján       Teljes intézmény  
   

 

           

  Az érettségi vizsgák eredményei évenkénti bontásban       2015
 
            2016
 
            2017
 
            2018
 
            2019
 
                 

  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége       Általános iskola  

            Gimnázium  
   

 

           

  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai       Teljes intézmény  
   

 

           

  Vizsgaszabályzat       Általános iskola  

            Gimnázium  

            Sajátos nevelési igényű tanulók  
   

 

           

  Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma       Általános iskolai osztályok  

            Gimnáziumi osztályok  
   

 

           

  Tanév helyi rendje - 2019/2020-as tanév       Teljes intézmény
 
   

 

           

 
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által 

engedélyezett osztályok, csoportok száma

      Általános iskola  

 
Intézményi tanfelügyeleti értékelés ellenőrzése 2018

      Teljes intézmény
         
  Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése 2018       Teljes intézmény
         
       
                 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, 
a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos 
– nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, 
az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai

      Teljes intézmény  
   

 

           

  A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke       Teljes intézmény  
Utoljára módosítva: 2019. 11. 19. 11:36