Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Események

 


Karácsonyváró műsorunk 2022LELKI NAPUNK

Czank Gábor katolikus lelkész gondolatai

Papp Tibor református lelkész gondolatai

Fülöp Mónika evangélikus lelkész gondolatai kicsiknek

Fülöp Mónika evangélikus lelkész gondolatai nagyoknak

Csekő-Kurilla Zsanett gondolataiADVENT 2020

Első gyertyagyújtás

Második gyertyagyújtás

Harmadik gyertyagyújtás

Negyedik gyertyagyújtás és Karácsony várás 


2020.06.24. Történelmi kalandozások Székelyföldön
       
       

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hetedik osztályának tanulói élményekben gazdag kiránduláson vehettek részt 2019. szeptember 23-ától szeptember 27-éig terjedő tanulmányi időben. A Határtalanul pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdette meg, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága megbízásából, melynek célja, hogy a program keretében bővítse a korosztály külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteit. A gyermekek tapasztalatokat szerezzenek Magyarország történelmi vidékeink, anyaországi és külhoni iskolák között kapcsolatok alakuljanak, illetve ezek erősödjenek.

Történelmi tájak, személyek, események elevenedtek meg ezen az öt napon, közel hozva a gyermekek általános iskolai tanulmányait. Körösfőn megemlékeztek Vasvári Pálról, aki a ’48-as „márciusi ifjak” egyik vezéralakja volt. Kolozsvárott, Hunyadi Mátyás szülőházánál felidézték Mátyás királyról tanultakat, míg a Házsongárdi temetőben Áprily Lajos, Dsida Jenő, Reményik Sándor költők verseiről beszélgettek, s elhangzott Áprily Lajos Tavasz a Házsongárdi temetőben című verse is. Tordán a világhírű sóbányában töltöttek izgalmas órákat, megismerve a hely történetét. Marosvásárhelyen sétát tettek a belvárosban, megtekintették a Kultúrpalotát, Parajdon, Áprily Lajos emlékházában kis műsorral tisztelegtek a költő előtt. Ismert versei hangzottak el gyermeki tolmácsolásban: Vallomás, Vadlúd voltam, A rím, Tavaszodik, s együtt mondták el (tanár és diák) a legismertebbet, a Március címűt. Korondon a székely fazekassággal ismerkedtek. Farkaslaka nemcsak szálláshelyük volt három napig, de egy órát eltölthettek a helyi Tamási Áron Általános Iskola hetedikes diákjaival, ismerkedve velük, mindennapjaikkal. Tamási Áron szülőházánál útitársaik, a békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hetedikesei adtak irodalmi műsort. Innen indultak Csíkszeredába, Csíksomlyóra, ahol a székelység szent helyein mondtak el egy-egy imát hazánkért, a székelyekért, a világba szétszóródott magyarjainkért, családjainkért. Gyergyószentmiklóson felkeresték az örmények katolikus templomát, míg a Gyilkos- partján megtekintették a méltán híres geológiai képződményt. A Békás-szorosban varázslatos természeti környezetben idézték fel a helyről már hallottakat, tanultakat. Hazaindulásuk napján, Fehéregyházán Petőfi emlékművét koszorúzták meg, Gyulafehérváron tisztelegtek a Hunyadiak, az erdélyi fejedelmek előtt. Déván Böjte Csaba ferences atya gyermekotthonában jártak, ismerkedhettek az ott élő gyermekek életével. Arad belvárosában megkoszorúzták a Szabadság-szobrot, s emlékeztek vértanúinkra.

Feledhetetlen napok voltak ezek, melyek közelebb hozták a határainkon túl élő székely magyarok múltját és jelenét, a gyermekek megtapasztalhatták házigazdáik vendégszeretetét, belekóstolhattak ételeik jellegzetes ízvilágába, s élővé váltak történelmi ismereteik.

Köszönjük a tanulmányi kirándulást a pályázat kiíróinak, s mindazoknak, akik ennek létrejöttét lehetővé tették!

További képeink

2019.04.16. Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban
 
Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban       Lackfi János író, költő, műfordító neve nem ismeretlen diákjaink előtt. Írásaival nem csupán a magyar irodalomórákon találkoztak már, de több szavalóversenyen is eredményesen szerepeltek verseivel. A Határ Győző Városi Könyvtár szervezésében rendhagyó irodalomórán vehettünk részt, ahol a költő rövid, ám vidám bemutatkozása után humoros összekötő szövegekkel fűszerezve mutatta be verseit, meséit. Szemléletes, kifejező mimikával, gesztusokkal és hanghordozással fűszerezett előadását harsány nevetés, gyakran felcsattanó taps kísérte. Búcsúzáskor közös fotót készíthettek és autogramot is kaphattak a résztvevők.
         
Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban

2019.03.07. Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny
 
Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny
 

2019. március 5.-én a Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny eredményhirdetésén vettünk részt Sarkandon, ahol Simon Nimród Tamás 2. osztályos tanuló  XI. helyezéséért lett díjazva.

Felkészítő tanár: Szmoláné Kiszely Olga

 
Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny       Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny
         
Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny

2019.02.26. Sajtüzemben jártunk
 

2019. február 12-én kedden néhány szerencsés diáktársunkkal ellátogattunk a Gyomaendrődön található Sajtüzembe. Megnézhettük, hogy hogyan formálják a mozzarellát és meg is kóstolhattuk azt. Megtudtuk, hogy az olasz sajt bivalytejből készül nem pedig tehéntejből és találkozhattunk az egyetlen Magyarországon dolgozó olasz sajtmesterrel is.

Tóth Adrienn, Tari Viktória, Bujdosó Lilla
(7.osztály
)

  Sajtüzemben jártunk...   Sajtüzemben jártunk...

2019.01.15. Diákmise-Gyermekistentisztelet-Házszentelés a Szent Gellértben
 
Házszentelés   Házszentelés   Házszentelés

2019.01.15. Karácsonyváró
 
Karácsonyváró
 
Karácsonyváró
 
Karácsonyváró   Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása után Czank Gábor atya mondta el ünnepi gondolatait, majd Kondorné Timár Erzsébet emelte ki megnyitó beszédében a figyelem fontosságát. A várakozásról szólt adventi műsorunk is, melyet az alsósok mondtak el versben, énekben. A zeneiskolások is a karácsonyról zenéltek, majd az 5. osztályosok Wass Albert Karácsonyi meséjét adták elő. A negyedikesek táncos produkciója után Tóth Ferenc intézményvezető úr zárta be műsorunkat.   Karácsonyváró
    Karácsonyváró
    Karácsonyváró
         
Karácsonyváró

2019.01.15. Ovisok a Szent Gellértben
 
December 21-én a Gyermekliget Óvoda óvodásai és az óvónénik fogadták el meghívásunkat karácsonyi műsorunkra, ahol a 4. osztályosok táncos bemutatója után a tanító nénik egy karácsonyi jelenettel kedveskedtek a gyerekeknek.
 
Ovisosk a Szent Gellértben   Ovisosk a Szent Gellértben   Ovisosk a Szent Gellértben

2019.01.15. Iskolakóstolgató
 
Iskolakóstolgató  

A délutánt zenés, táncos gyakorlatokkal kezdtük. A szülőknek a leendő elsős tanító nénik tartottak egy rövid összefoglalót az iskolai készségek fontosságáról, azok  hiányáról és a fejlesztési lehetőségekről. A gyerekek különböző játékos feladatokat oldottak meg. Mézeskalács díszítés, interaktív táblás feladatok és íráselőkészítő gyakorlatok színesítették a programot. A rendezvényünk egy kis megvendégeléssel zárult.

  Iskolakóstolgató
    Iskolakóstolgató
    Iskolakóstolgató

2019.01.15. Mikulás
 
Decemberben ismét meglátogatott bennünket a Mikulás. Vidám versekkel, énekekekkel vártuk a nagyszakállút, aki minden gyereket megajándékozott és jótanácsokkal látott el.
Mikulás

2018.12.04. Pályaorientációs nap
 
December 1-jén iskolánkban pályaorientációs napot szerveztünk. Tanulóink interaktív módon ismerkedtek meg a különböző szakmákkal, mesterségekkel. A felsőbb évfolyamosok részletes tájékoztatást kaptak a környékbeli középiskolák továbbtanulási lehetőségeiről.
 
Pályaorientációs nap Pályaorientációs nap   Pályaorientációs nap Pályaorientációs nap

2018.12.04. Bibliatörténeti vetélkedő
 
Bibliatörténeti vetélkedő
 
Idén 6. alkalommal rendeztük meg Játékos bibliatörténeti vetélkedőnket. Az egyházmegye katolikus iskolái: Szarvas, Szentes, Békésszentandrás, Gyula, Mezőtúr és a mi iskolánk alsó tagozatos gyermekei mérhették össze ügyességüket, tudásukat ezen a délutánon.
 
Bibliatörténeti vetélkedő Bibliatörténeti vetélkedő   Bibliatörténeti vetélkedő Bibliatörténeti vetélkedő

2018.12.04. Óvónők látogatása
 
Óvónők látogatása   Óvónők látogatása   Óvónők látogatása
 
2018. november 27-én első osztályos tanulóinkat volt óvodájukból meglátogatták az óvónénik.
 
Óvónők látogatása   Óvónők látogatása   Óvónők látogatása

2018.12.04. Német nyelvi olvasási verseny
 
Német nyelvi verseny   Iskolánk három tanulója, Kiszely Borbála, Szerető Alma és Vári Fruzsina indult a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziumában rendezett német olvasási versenyen. A diákok egy szöveghez kapcsolódó feladatsort kaptak, ezt kellett megoldaniuk. Vári Fruzsina (6. o.) saját korcsoportjában első helyezést ért el. Felkészítője Kis-Turcsányi Andrea tanárnő volt.

2018.12.04. Duó Dallam Nélkül
 
2018. november 22-én rendezte meg a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda a hagyományos Duó dallam nélkül elnevezésű versmondó versenyét. Az iskolánkból Gubucz Panna és Vatai Zalán (5. o.) indult, az 5-6. osztályosok korcsoportjában. Kányádi Sándor Az elveszett követ című versét adták elő, s szereplésüket a zsűri – tizennégy párosból – első hellyel jutalmazta. Gratulálunk a díjhoz a gyermekeknek! Felkészítő tanáruk Polányi Éva volt.
 
    Duó dallam nélkül    

2018.12.04. Reneszánsz hét
 
Iskolánkban a november vége a reneszánsz jegyében zajlott. Szinte minden tanórán és délutáni foglalkozáson megismerkedhettek tanulóink a reneszánsz kori történelemmel, művészetekkel. A hét fénypontja az ötödik osztályosok Beatrix királyné tréfája című előadása volt, amit az iskola aulájában tekinthettünk meg. Ehhez a programsorozathoz egy rajzpályázat is tartozott. A tanulóknak rózsaablak terveket kellett készíteniük. Az elkészült pályamunkákra az iskola Facebook oldalán egész héten lehetett szavazni. A legtöbb szavazatot kapott rajzok készítői, valamint az iskola dolgozói által választott munkák készítői ajándékcsomagot kaptak.
 
Reneszánsz hét       Reneszánsz hét
         
Reneszánsz hét       Reneszánsz hét

2018.10.26. Október 23.
 
 
Nemzeti ünnepünk iskolai megemlékezését a 8. osztály tartotta, felelevenítve az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit.
 
Október 23.       Október 23.

2018.10.26. Hulladékgyűjtés
 
2018. október 13-án szombaton délelőtt szerveztük meg a hulladékgyűjtést. Az összegyűjtött közel 14 tonna papír ára az osztályközösségek bevételét gazdagította.
 
Hulladékgyűjtés       Hulladékgyűjtés

2018.10.26. Október 6.
 
 
Október 6-i Nemzeti gyásznapunkon a 6. osztály emlékezett meg hőseinkről
 
Október 6.       Október 6.

2018.10.26. Őszi hét
 
Október elején rendeztük meg az őszi hét programsorozatunkat
Diákjaink játékos feladatokat oldottak meg, kézműveskedtek. A hetet fergeteges őszi táncházzal zártuk.
 
Őszi hét Őszi hét

2018.10.26. Boldog Iskola Program
 
Iskolánk az idei tanévben csatlakozott a Boldog Iskola Program-hoz. 2018. szeptemberben elindult „boldogság órákon” a tanító nénik játékos módon fejlesztik az alsó tagozatos diákok önismeretét, személyiségét.
 
Boldog Iskola Program   Boldog Iskola Program   Boldog Iskola Program

 

Utoljára módosítva: 2023. 03. 06. 11:04