Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Mi is az eTwinning?

 

Diákjaink az eTwinning programban


2016 novemberétől iskolánk is csatlakozott az Európai Bizottság által 2005-ben indított eTwinning programhoz, amely 2014 óta az Erasmus+, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának részeként működik. 

Első lépésként a lehetséges partnerek közül hozzánk hasonló határon túli középiskolákat igyekeztünk megkeresni az eTwinning felületén keresztül.
Végül választásunk egy portugál és egy török középiskola által kezdeményezett projektötletre esett, amely egymás megismerését, hagyományok és kulturális értékek cseréjét és a határokon átnyúló együttműködés, kapcsolatépítést tűzte ki célul.


A ’Let’s Get to Know Each Other’ (Ismerjük meg egymást!) nevű projektben 7 ország 13 intézménye, köztük a mi iskolánk 3 pedagógus (Szabadka Marianna, Rovnyik Katalin és Varsányi Gyula) irányításával vesz részt.
Tanáraink sikeresen mozgósították diákjainkat, amit az is jól jelez, hogy gimnáziumunk minden egyes évfolyamából összesen 20 tanulót sikerült bevonnunk, akik eltérő nyelvi szinten ugyan, de sikeresen kommunikálnak angolul - lelkesedésük dicséretet érdemel.


Ez a projekt ötlet pozitív fogadtatásra talált tanáraink és diákjaink körébe, hiszen olyan témák köré épül, melyekben mindannyian otthonosan mozognak, ráadásul több tantárgy tantervébe pontosan beilleszthető.


A tanulók feladata, hogy egy közös tematikus e-magazin szerkesszenek, melynek oldalain rövid angol nyelvű cikkeket írnak, filmet forgatnak, képeket készítenek saját iskolájuk, osztályuk, lakóhelyük, országuk jellegzetességeiről, nevezetes dátumokról, kulturális eseményekről.
Mindennapjaik, szokásaik, hagyományaik bemutatásán keresztül kölcsönösen megismerik a partner országok sajátosságait, összehasonlítják azokat más, elsősorban EU-s országok kultúrájával.
A feladatok során a diákoknak könnyen tanulnak, lehetőségük nyílik ismerkedésre, barátságok építésére és nem utolsó sorban fejlődik idegen nyelvi kommunikációs, digitális és szociális kompetenciájuk.


Az eTwinning program középpontjában a hagyományos feladatok újszerű megközelítése áll.
A projektek legfőbb célja, hogy beillessze az eTwinning által kínált tevékenységeket a mindennapi tanítás-tanulásba, gyakorlatiasságra, a kezdeményezések fontosságára helyezve a hangsúlyt.
A program jó példája annak, hogy az internetes kommunikáció lehetőségei messze túlmutatnak a Facebook-on.

 

 

 

 

 

Utoljára módosítva: 2018. 09. 14. 12:20