Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Tájékoztató az alkalmassági vizsgálatról

Futsal csapat

 

Atlétika csapat

 

Kézilabda csapat

 

Tájékoztató az sportalkalmassági vizsgálatról

 

A sportosztályunkba jelentkező tanulók felvételi rangsorolása tanulmányi átlageredményük alapján történik (lásd: http://www.szentgellert.hu/felveteli-tajekoztato).

A feltétel további feltétele, hogy a jelentkező megfeleljen a sportegészségügyi vizsgálaton és az intézményünk által várhatóan 2018. március 5-én 13 órától megszervezendő fizikai képességfelmérő vizsgálaton. A megismételt vizsgálatot (pótidőpont) azok számára, akik nem jelentek meg 2018. március 19-én, 13 órától tartjuk. A vizsgálat időpontjáról és helyéről a sportosztályba jelentkező tanulók a vizsgálat előtti hetekben postacímükre hivatalos értesítőt kapnak majd. A vizsgálatról való távolmaradást csak indokolt esetben (pl. komolyabb betegség) fogadjuk el: ilyenkor a távolmaradó tanuló hiányzásának okát a szülőnek/gondviselőnek a vizsga napját követő 3 munkanapon belül a megfelelő eredeti dokumentum (orvosi igazolás) eljuttatása útján intézményünk felé igazolnia szükséges.

A sportegészségügyi alkalmasságot a sportorvos, illetve a háziorvos által kiállított igazoló lappal kell intézményünk felé igazolni. Fontos, hogy az érvényes, eredeti, orvos által hitelesített igazolás beszerzése a jelentkező tanuló feladata.

Kérjük, hogy a fizikai képességfelmérő vizsgálaton való megjelenéskor a sportosztályba jelentkező tanulók/szüleik hozzák magukkal:

- sportorvosi, háziorvosi igazolásukat,

- személyazonosító okmányukat és lakcímkártyát,

- egyesületi tagságot igazoló okirat,
- sportfelszerelésüket.

A gyakorlati alkalmassági vizsgálat anyaga az egészségközpontú egységes „NETFIT” mérési rendszerre és az általános iskolai testnevelés tantervre épül.

Feladatok:

1. 20 m-es ingafutás

2. ütemezett hasizom teszt

3. törzsemelés teszt

4. ütemezett fekvőtámasz teszt

5. helyből távolugrás

6. kötélmászás

7. labdapassz falhoz

8. torna: összefüggő talajgyakorlat (Az általános iskolában tanult talajtorna elemek felhasználásával.

Felhasználandó elemek:

guruló átfordulás előre, hátra, fellendülés futólagos kézállásba, emelés fejállásba,

kézenátfordulás oldalt, mérlegállás, tarkóállás és egyéb szabadon választott elemek)

 

 

 

Utoljára módosítva: 2018. 03. 12. 09:35