Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Tájékoztató az alkalmassági vizsgálatról

Futsal csapat

 

Atlétika csapat

 

Kézilabda csapat

 

Tájékoztató az sportalkalmassági vizsgálatról

 

A sportosztályunkba jelentkező tanulók felvételi rangsorolása tanulmányi átlageredményük alapján történik (lásd: http://www.szentgellert.hu/felveteli-tajekoztato).


A feltétel további feltétele, hogy a jelentkező megfeleljen a sportegészségügyi vizsgálaton és az intézményünk által várhatóan 2020. március 11-én (Szerdán) 13:00 -tól  megszervezendő fizikai képességfelmérő vizsgálaton. A vizsgálat helyszíne a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, gimnáziumi telephelyén lévő tornatarem (5500 Gyomaendrőd, Hősök újta 39.) . A vizsgálatról való távolmaradást csak indokolt esetben (pl. komolyabb betegség) fogadjuk el: ilyenkor a távolmaradó tanuló hiányzásának okát a szülőnek/gondviselőnek a vizsga napját követő 3 munkanapon belül a megfelelő eredeti dokumentum (orvosi igazolás) eljuttatása útján intézményünk felé igazolnia szükséges. (A megismételt vizsgálatot (pótidőpont) azok számára, akik komoly indokkal nem tudtak megjelenni egy később megadott időpontban szervezzük.)

A sportegészségügyi alkalmasságot a sportorvos, illetve a háziorvos által kiállított igazoló lappal szükséges intézményünk felé igazolni. Lényeges, hogy az érvényes, eredeti, orvos által hitelesített igazolás beszerzése a jelentkező tanuló feladata.


Kérjük, hogy a fizikai képességfelmérő vizsgálaton való megjelenéskor a sportosztályba jelentkező tanulók/szüleik hozzák magukkal:
     - sportorvosi, háziorvosi igazolásukat,
     - személyazonosító okmányukat és lakcímkártyát,
     - egyesületi tagságot igazoló okirat,
     - sportfelszerelésüket.


A gyakorlati alkalmassági vizsgálat anyaga az egészségközpontú egységes „NETFIT” mérési rendszerre és az általános iskolai testnevelés tantervre épül.

Feladatok:

     1. 20 m-es ingafutás
     2. ütemezett hasizom teszt
     3. törzsemelés teszt
     4. ütemezett fekvőtámasz teszt
     5. helyből távolugrás
     6. kötélmászás
     7. labdapassz falhoz
     8. torna: összefüggő talajgyakorlat (Az általános iskolában tanult talajtorna elemek felhasználásával.
         Felhasználandó elemek:
         guruló átfordulás előre, hátra, fellendülés futólagos kézállásba, emelés fejállásba,
         kézen átfordulás oldalt, mérlegállás, tarkóállás és egyéb szabadon választott elemek)


2020. február 25.

 

 

 

 

Utoljára módosítva: 2020. 02. 26. 08:30