Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Tájékoztató az alkalmassági vizsgálatról

 

Futsal csapat

 

Atlétika csapat

 

Kézilabda csapat

 

Tájékoztató az alkalmassági vizsgálatról

 

A sportosztályunkba jelentkező tanulók felvételi rangsorolása tanulmányi átlageredményük alapján történik (lásd: www.szentgellert.hu).


A feltétel további feltétele, hogy a tanuló megfeleljen a sportegészségügyi vizsgálaton és az intézményünk által tavasszal (2018. márciusában) megszervezett fizikai képességfelmérő vizsgálaton. A vizsgálat időpontjáról és helyéről a sportosztályba jelentkező tanulók várhatóan a vizsgálat előtti hetekben postacímükre hivatalos értesítőt kapnak majd. A vizsgáról való távolmaradást csak indokolt esetben (komolyabb betegség) esetben fogadjuk el. Ebben az esetben a távolmaradó tanuló hiányzásának okát a szülőnek/gondviselőnek a vizsga napját követő 3 munkanapon belül a megfelelő eredeti dokumentum (orvosi igazolás) eljuttatása útján intézményünk felé igazolnia kell.


A sportegészségügyi vizsgálaton való alkalmasságot a sportorvos, illetve a háziorvos által kiállított igazoló lappal kell intézményünk felé igazolni. Fontos, hogy az érvényes, eredeti, orvos által hitelesített igazolás beszerzése a jelentkező tanuló feladata.


A fizikai képességfelmérő vizsgálaton való megjelenéskor a sportosztályba jelentkező tanulók/szüleik iskolánkba hozzák magukkal:
- sportorvosi, háziorvosi igazolásukat,
- személyazonosító okmányukat,
- sportfelszerelésüket.

 

A gyakorlati alkalmassági vizsgálat anyaga az egészségközpontú egységes „NETFIT” mérési rendszerre és az általános iskolai testnevelés tantervre épül.   Feladatok:

1.    20 m-es ingafutás           
2.    ütemezett hasizom teszt       
3.    törzsemelés teszt           
4.    ütemezett fekvőtámasz teszt       
5.    helyből távolugrás           
6.    kötélmászás               
7.    labdapassz falhoz           
8.    torna: összefüggő talajgyakorlat ( Az általános iskolában tanult talajtorna elemek felhasználásával önállóan összeálított öszefüggő talajgyakorlat.

Felhasználandó elemek: guruló átfordulás előre, -hátra, fellendülés futólagos kézállásba, emelés fejállásba,

kézenátfordulás oldalt, mérlegállás, tarkóállás és egyéb szabadon választott elemek)

 

 

 

 

Utoljára módosítva: 2017. 10. 20. 13:53